Förbigå menyn

Lillkyro meröppna bibliotek

Lillkyro meröppna bibliotek kan man använda kvällar och veckoslut med bibliotekskortet även då det inte finns personal på plats. Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd. Återlämningsluckan finns invid huvudentrén.