Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lillkyro meröppna bibliotek

Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod. För att barn under 15 år skall kunna använda de meröppna biblioteken krävs vårdnadshavarens tillstånd. i Lillkyro bibliotek finns trådlöst nätverk. Till kundernas förfogande finns också en Playstation3-konsol samt konsolspel.