Förbigå menyn

Taikons sommarläger

TaiKon ordnar Konst i Kasernen -sommarläger i juni. Lägret är riktat till barn i årskurs 1-6. TaiKon-Hoppis konst- och idrottsläger ordnas på veckan 25.

Konst i Kasernen lägret ordnas 6.6-17.6.2022. I lägret deltagare bekanta sig med olika konstformer, genom att använda olika material och uttryckssätt. Deltagarna får under lägret bekanta sig med olika konstformer genom workshops i bl.a. följande ämnen: teater, slöjd, bildkonst, dans, cirkus, arkitektur, musik och keramik. Som lärare fungerar TaiKons erfarna professionella konstlärare. Barnen delas upp i två åldersgrupper; 7-9-åringar samt 10-13-åringar. Undervisning ges på två språk (svenska och finska). På så sätt fungerar lägret även som språkbad. Lägret är två arbetsveckor (måndag till fredag) och det avslutas med utställning och fest.

Ifall barnet behöver eftermiddagsvård, ordnas detta för barn i årskurs 1-3 efter lägerdagarna till kl. 16.00. Eftermiddagsvården hålls på Kasern under ledning av yrkeskunniga ledare. OBS! Ifall du vill anmäla ditt barn till både lägret och eftermiddagsvård ska detta göras med annan kursnummer: 092038 -> anmälning 2012-2014 födda. Begränsat antal eftermiddagsvårdplatser. Ingen förmiddagsvård ordnas.

TaiKon-Hoppis konst- och idrottsläger ordnas i centrum av Vasa 20-23.6.2022 kl. 8-16. Lägret ä riktat till 2011-2014 födda Vasabor. Mera information och anmälningar: https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/fritid/idrott-och-friluftsliv/idrott-for-barn-unga-och-familjer/idrottslager/

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon – Grundläggande konstundervisning, Kasarmi, Vaasa

    Öppna kartan