Förbigå menyn

TaiKons sommarläger

TaiKon ordnar sommarlägret Konst i Kasernen för åk 1-6.

Konst i Kasernen -lägret för åk 1–6 (3.–14.6.2024)

Konst i Kasernen -lägret ordnas mån 3.6.– fre 14.6.2024.

Konst på Kasernen-lägrets anmälningstid börjar mån den 18.3.2024 kl. 11.00. Lägret riktar sig till barn i lågstadieåldern.

I lägret deltagare bekanta sig med olika konstformer, genom att använda olika material och uttryckssätt. Deltagarna får under lägret bekanta sig med olika konstformer genom workshops i bl.a. följande ämnen: teater, slöjd, bildkonst, dans, cirkus, arkitektur, musik, mediekonst, matkonst och keramik. Som lärare fungerar TaiKons erfarna professionella konstlärare. Barnen delas upp i två åldersgrupper; 7–9-åringar samt 10–13-åringar. Förmiddagsgrupperna har barn i åldrarna 7–9 och eftermiddagsgrupperna har barn i åldrarna 10–13. Undantaget är en eftermiddagsgrupp riktad till 7–9 åringar. Observera att det finns flera parallella lägergrupper på Konst i Kasernen -lägret. Undervisning ges på två språk (svenska och finska). På så sätt fungerar lägret även som språkbad. Lägret är två arbetsveckor (måndag till fredag) och det avslutas med utställning och fest.

Eftermiddagsvård

Ifall barnet behöver eftermiddagsvård, ordnas detta för barn i årskurs 1–3 efter lägerdagarna till kl. 16.00. Eftermiddagsvården hålls på Kasern under ledning av yrkeskunniga ledare. OBS! Ifall du vill anmäla ditt barn till både lägret och eftermiddagsvård ska detta göras med annan kursnummer. Begränsat antal eftermiddagsvårdplatser. Ingen förmiddagsvård ordnas.

Försäkringar och annuleringsvilkor gällande anmälan

Om försäkringar

Vasa stad har tagit en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som täcker direkta vårdkostnader upp till 10 000 euro för olyckor som skett på grundläggande konstundervisningens lektioner, läger och utflykter.

Försäkringen gäller omedelbar vård som getts inom den offentliga eller privata sjukvården. Om så önskas kan vårdnadshavarna dessutom ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Annuleringsvilkor gällande anmälan

Avbokning av Konst i Kasernen -lägerplats bör göras senast en vecka före lägret börjar. På detta sätt hinner vi informera om lediga lägerplatser för de som finns på reservlistan. Ifall lägerplatsen avbokas senare, fakturerar vi 50 % av lägeravgiften. (Med läkarintyg skickas ingen faktura).

Ta kontakt

Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

  • TaiKon – Grundläggande konstundervisning, Kasarmi, Vaasa

    Öppna kartan