Förbigå menyn
Sählymailat

Ungdomsservicens läger- och hobbyverksamhet

I läger- och hobbyverksamheten får barnen och ungdomarna vara med om fina upplevelser i grupp i olika verksamhetsmiljöer. Verksamheten utgörs av ledda, uppmuntrande, praktiska sysselsättningar och upplevelser tillsammans.

Lägerverksamhet

Ungdomsservicen ordnar läger för 7­–15-åriga barn och ungdomar under lovtider.

Lägerverksamhet för 2024 hittar du nedan!

Hobbyverksamhet

Förutom verksamheten under lovtider för barn och ungdomar ordnar ungdomsservicen hobbyverksamhet under hela året. I Rockskolan är det möjligt att syssla med rock- och popmusik i olika former, i skejthallen kan man skejta på förnyade ramper eller så kan du anmäla dig till grupper för fysiska aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper. Det är också möjligt att bekanta sig med kulturen genom att delta i verksamheten i ungdomarnas meseiteam som skapats i samarbete mellan Vasa stads ungdomsservice och museer. Ungdomsservicen ordnar också ledd digitalspelsverksamhet.

Mer information om ungdomsservicens hobbyverksamhet finns på Rockskolans, skejthallens, Reimaris och Vasas museer webbplatser.

Hobbybook

I Vasa finns ett mångsidigt utbud av hobbymöjligheter. I Hobbybook har ungdomsservicen har sammanställt olika hobbymöjligheter i området. I Hobbybook hittar du en mängd olika hobbyer, allt ifrån bildkonst via kickboxning till trädgårdsskötsel.

För uppdateringen av Hobbybook svarar ungdomsservicens informations- och rådgivningstjänst Reimari.  Vid Reimari jobbar en hobbykoordinator som handleder och ger råd i ärenden som rör hobbyer. Du kan boka tid till hobbykoordinatorn eller komma för handledning under Reimaris öppettider.

Skejtläger

Skejtläger, 7–14 år (3–7.6.2024)

25,00 €

Skejtlägret ordnas i ungdomsservicens skejthall i Roparnäs (Axel Mörnesvägen 7, 65320 Vasa) må-fr 3–7.6.2024 kl. 10–15.

Skejtlägret är riktat till 7–14-åriga barn och unga från Vasa.

Lägerveckans pris är 25 euro och i priset ingår ett program anknutet till skejtning, lätt lunch och försäkring. I lägerprogrammet ingår skejtning, lekar och spel inomhus och utomhus (om vädret tillåter) På lägret lär sig deltagarna grunderna i skejtning i en trivsam grupp med trevliga lägerledare.

Ta med dig till lägret; hjälm (andra skydd rekommenderas, men är frivilliga), en egen skateboard, drickflaska och skor som passar för skejtning.

Lägret är tvåspråkigt. Till lägret antas 12 barn/unga i anmälningsordning. Annulleringar endast med intyg av läkare eller hälsovårdare. Lägret genomförs om det finns tillräckligt många deltagare. Anmälningstiden går ut 19.5.2024.

Mer information och annulleringar: Johanna Maartonen, tfn +358404839032, e-post: reimari@vaasa.fi

Musikläger

Musikläger 13–18 år (10–14.6.2024)

25,00 €

Musiklägret ordnas vid ungdomsservicens Rockskola (Kvarngatan 18A, 65100 Vasa) må-fr 10–14.6.2024 kl. 10–15.

Musiklägret är riktat till unga Vasabor i åldern 13–18 år.

Lägerveckans pris är 25 euro och i priset ingår ett program anknutet till musik, lätt lunch och försäkring. Både nybörjare och erfarna musiker kan delta. På lägret övar vi på att tillsammans och enskilt spela olika instrument, var och en enligt den egna kunskapsnivån. Lägrets program genomförs enligt de ungas önskemål.

Lägret är tvåspråkigt. Till lägret antas 12 ungdomar i anmälningsordning. Annulleringar endast med intyg av läkare eller hälsovårdare. Lägret genomförs om det kommer tillräckligt många deltagare. Anmälningstiden går ut 26.5.2024.

Mer information och annulleringar: Johanna Maartonen, tfn +358404839032, e-post: reimari@vaasa.fi

Cirkusläger

Cirkusläger, 7–15 år (17–20.6.2024)

20,00 €

Cirkuslägret ordnas i ungdomsgården Kyrölä i Lillkyro (Lillkyrovägen 47, 66500 Vasa) må–fr 17–20.6.2024 kl. 10–15.

Cirkuslägret är riktat till 7–15-åriga barn och unga från Vasa.

Lägerveckans pris är 20 euro och i priset ingår ett program anknutet till cirkus, lätt lunch och försäkring. På lägret får vi bekanta oss med cirkusens värld under ledning av TaiKons cirkuslärare.

Lägret är tvåspråkigt. Till lägret antas 14 barn/unga i anmälningsordning. Annulleringar endast med intyg av läkare eller hälsovårdare. Lägret genomförs om det kommer tillräckligt många deltagare. Anmälningstiden går ut 2.6.2024

Mer information och annulleringar: Johanna Maartonen, tfn +358404839032, e-post: reimari@vaasa.fi

Sportläger

Sportläger, 9–13 år (24-28.6.2024)

25,00 €

Sportlägret ordnas på ungdomsgården Ristikka (Fräsargatan 2, 65370 Vasa) må–fr 24-28.6.2024 kl. 10–15.

Sportlägret är riktat till 9–13-åriga barn och unga från Vasa.

Lägerveckans pris är 25 euro och i priset ingår ett program anknutet till idrott, lätt lunch och försäkring. På lägret idrottar vi och spelar mångsidigt med beaktande av lägerdeltagarnas önskemål.

Lägret är tvåspråkigt. Till lägret antas 15 barn/unga i anmälningsordning. Annulleringar endast med intyg av läkare eller hälsovårdare. Lägret genomförs om det kommer tillräckligt många deltagare. Anmälningstiden går ut 9.6.2024

Mer information och annulleringar: Johanna Maartonen, tfn +358404839032, e-post: reimari@vaasa.fi

Bildkonstläger

Bildkonstläger, 7–15 år (1–7.8.2024)

25,00 €

Bildkonstlägret ordnas i ungdomsgården Kyrölä i Lillkyro (Lillkyrovägen 47, 66500 Vasa) to-on 1–7.8.2024 (inte lördag och söndag) kl. 10–15.

Bildkonstlägret är riktat till 7–12-åriga barn och unga från Vasa.

Lägerveckans pris är 25 euro och i priset ingår ett program anknutet till bildkonst, lätt lunch och försäkring. På lägret bekantar vi oss med bildkonstens värld under ledning av TaiKons bildkonstlärare. Lägret kulminerar i en konstutställning, i vilken också deltagarnas vårdnadshavare har möljlighet att delta.

Lägret är tvåspråkigt. Till lägret antas 14 barn/unga i anmälningsordning. Annulleringar endast med intyg av läkare eller hälsovårdare. Lägret genomförs om det kommer tillräckligt många deltagare. Anmälningstiden går ut 9.6.2024

Mer information och annulleringar: Johanna Maartonen, tfn +358404839032, e-post: reimari@vaasa.fi

Ta kontakt