Förbigå menyn
Sählymailat

Ungdomsservicens läger- och hobbyverksamhet

I läger- och hobbyverksamheten får barnen och ungdomarna vara med om fina upplevelser i grupp i olika verksamhetsmiljöer. Verksamheten utgörs av ledda, uppmuntrande, praktiska sysselsättningar och upplevelser tillsammans.

Lägerverksamhet

Ungdomsservicen ordnar läger för 7­–15-åriga barn och ungdomar under lovtider.

Hobbyverksamhet

Förutom verksamheten under lovtider för barn och ungdomar ordnar ungdomsservicen hobbyverksamhet under hela året. I Rockskolan är det möjligt att syssla med rock- och popmusik i olika former, i skejthallen kan man skejta på förnyade ramper eller så kan du anmäla dig till grupper för fysiska aktiviteter som riktar sig till olika målgrupper. Ungdomsservicen ordnar också ledd digitalspelsverksamhet.

Mer information om ungdomsservicens hobbyverksamhet finns på Rockskolans, skejthallens och Reimaris webbplatser.

Hobbybook

I Vasa finns ett mångsidigt utbud av hobbymöjligheter. I Hobbybook har ungdomsservicen har sammanställt olika hobbymöjligheter i området. I Hobbybook hittar du en mängd olika hobbyer, allt ifrån bildkonst via kickboxning till trädgårdsskötsel.

För uppdateringen av Hobbybook svarar ungdomsservicens informations- och rådgivningstjänst Reimari.  Vid Reimari jobbar en hobbykoordinator som handleder och ger råd i ärenden som rör hobbyer. Du kan boka tid till hobbykoordinatorn eller komma för handledning under Reimaris öppettider.

Ta kontakt