Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nainen urheilee

Motionsrådgivning

Har du funderat på att börja motionera eller höja din kondition? Behöver du handledning och rådgivning för att börja?

Kontakta Vasa stads avgiftsfria motionsrådgivning, tfn  040 7219 760, motionsradgivning@vasa.fi

Idrottsrådgivningen ger dig:

  • råd och idéer när du vill börja motionera
  • hjälp med att bedöma den egna konditionen
  • anvisningar när du vill testa en ny idrottsgren
  • information om idrottsmöjligheter och -platser i närområdet
  • individuell handledning

Vi kartlägger dina motionsvanor och gör en individuell motionsplan åt dig. Utgångspunkten är kundens egna intressen och möjligheter att öka motionerandet.

Hälsovårdsservicens motionsrådgivning

Till hälsovårdsservicens motionsrådgivning inom Vasa stad kommer man via sjukskötare, hälsovårdare eller läkare.

Den avgiftsfria motionsrådgivningen riktar sig till Vasabor som med tanke på hälsan rör på sig för lite. Handledning är en del av patientens individuella vårdprocess.

Du kan också själv kontakta hälsomotionsplaneraren, om du funderar på din fysiska kondition.

  • hälsomotionsplanerare Minna Backman
  • tfn 040 352 8532, minna.backman@vaasa.fi

Friskis-motionskort för överviktiga

Friskis-motionskortet är avsett för vuxna Vasabor (18–65-åringar) med ett viktindex på 35+, dvs. svår eller sjuklig övervikt.

Det personliga kortet beviljas av motionsrådgivningen inom idrottsservicen eller enheten för hälsofrämjande, se kontaktuppgifterna nere på denna sida.

Kortet beviljas åt en person bara en gång. Motionskortet kostar 60 € och gäller ett år åt gången. Kunden förbinder sig till ett kontrollbesök efter sex månader hos den motionsrådgivare som beviljat kortet.

Med kortet kan kunden utan begränsningar använda servicen vid Vasa stads simhall (simning, vattengymnastik och gym) samt delta i idrottsservicens gruppmotionstimmar.

Friskis-liikuntakortin kuva

Motionsrådgivning för personer över 65 år

Har du upptäckt förändringar i din funktionsförmåga? Har det blivit svårare att klara av vardagsbestyren och rör du dig utomhus mera sällan än tidigare?

Seniorcentret erbjuder individuell motionsrådgivning för Vasabor över 65 år som bor hemma.
Målet är att uprätthålla och främja funktionsförmågan och stöda möjligheterna att bo hemma. Du får instruktioner och råd hur du bäst sköter din kondition och information om för dig lämpliga motionsmöjligheter. Servicen är avgiftsfri. 040 7473904

Seniorcentrets motionsservice för seniorer

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Idrottsplanerare Theresa Dixler tfn 040 7219760

  • Hälsomotionsplanerare Minna Backman, tfn 040 352 8532

  • Seniorcenter, ansvarig fysioterapeut, Marja Carlström tfn. 040 7473904