Förbigå menyn
Jumppaajia puistossa

Idrott för vuxna

  • Hälsomotionsprogrammet inom Vasa stads idrottsservice erbjuder månsidig gruppmotion för kvinnor och män oberoende av konditionsnivå.

  • Har du funderat på att börja motionera eller höja din kondition? Behöver du handledning och rådgivning för att börja?

  • Inom den anpassade idrotten för vuxna erbjuds idrottservice för bland annat äldre, långtidssjuka, personer med problem i stöd- och rörelseorganen och personer inom mental rehabilitering.