Förbigå menyn

Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning för vuxna vid Alma

Den grundläggande utbildningen för vuxna är avsedd för dem som har passerat läropliktsåldern (17 år och äldre) och som inte har avlagt den grundläggande utbildningens lärokurs eller som har behov av att komplettera den grundläggande utbildningens lärokurs eller höja sina vitsord i något läroämne.

Även de som passerat läropliktsåldern och som är i behov av utbildning i läs- och skrivfärdigheter kan delta i den grundläggande utbildningen för vuxna.

För varje studerande utarbetas en personlig studieplan utgående från de mål som den studerande har för sina studier.

För att få en studieplats måste man ha tillräckligt goda kunskaper i svenska eller finska.

Ansökan

Antagning ordnas varje år i maj. Studierna börjar i 12.8.2024.

 • Ansökan till läsåret 2024–25 öppen 1.2.–17.5.2024.
 • Urvalsprov: nivåprov i det svenska språket och matematik 31.5.2024

Ansökningsblankett 2023

GruVux_broschyr2023

Mera information:

Svenskspråkig utbildning:

 • Biträdande rektor Marianne Waltermann, 040 5512 156, marianne.waltermann@edu.vaasa.fi

Finskspråkig utbildning:

 • Mirja Asikainen, 0400 973 233, mirja.asikainen@edu.vaasa.fi
 • Biträdande rektor Marianne Waltermann, 040 5512 156, marianne.waltermann@edu.vaasa.fi

Studiernas innehåll

STEG 1

 • Inledningsskedet av den grundläggande undervisningen för vuxna
 • Utgångsnivå A1.3
 • Studietid: ett läsår
 • Studierna kan fortsättas på steg 2 eller steg 3

STEG 2

 • Inledningningskedet
 • Utgångsnivå A2.1
 • Studietid: ett läsår
 • Studierna kan fortsättas på steg 3

STEG 3

 • Slutskedet av den grundläggande undervisningen för vuxna
 • Utgångsnivå A 2.2
 • Från ett till två läsår
 • Leder till avgångsbetyg från den grundläggande undervisningen

Lärare och handledare

E-post: 

fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi
Michaela Sik, grupphandledare Marika Lindqvist, kurator och speciallärare
Sanna Söderström, lärare Pia Söderholm, skolgångsbiträde
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Svenskspråkig utbildning

Finskspråkig utbildning