Förbigå menyn
Björkparken (Björnparken)

Björkparken (Björnparken)

Strandgatan, Vasa

Björkparken är en vacker, trivsam och populär park. Den är en lek- och vistelsepark med en mjuk framtoning som är speciellt omtyckt av barnfamiljer. Björkparken hette tidigare Konstantintorget och den är också känd under namnet Björnparken.

Den amerikanska landskapsarkitekten Kurt Mayers har gjort parkplanen för området år 1987.

I parken finns ett vattentema som anlagts i natursten och föreställer en bergsbäck. Björnstatyn i granit är ett verk av skulptör Matti Visanti. Statyn är en mycket väsentlig del av bergsbäckshelheten.

Parken har förnyats på 2010-talet och då gjordes områdets växtlighet mångsidigare.  På de öppna gräsplanerna har flera buskarter planterats och det finns också mångåriga blommande växter samt vårblommande växter. Sommartid finns vackra rabatter med sommarblommor i parken.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A1, A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16