Förbigå menyn
Fårskärsparken

Fårskärsparken

Flygekorregatan, Vasa

Fårskärsparken är landskapsmässigt en öppen park med en fin utsikt mot havet. Parken är ängslik och där växer trädbestånd i naturtillstånd.

Fårskärsparken är ett populärt friluftsområde. Till ön kan man ta sig gående eller med cykel via en gång- och cykelled och en bro.

Parken är en del av Vasas bostadsmässområde. Mässan ordnades år 2008.

På området finns bänkar där man kan slå sig ned.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass B2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16