Förbigå menyn
Klemetsöparken

Klemetsöparken

Klemetsögatan, Vasa

Klemetsöparken är landskapsmässigt en öppen park med gräsområden och växtlighet. På området växer olika löv- och barrträd, såsom hänggran.

I parken finns konst. En skalbagge, spindel, vårtbitare och ett bi i granträ gläder besökarna.

Vintertid finns en isbelagd skridskobana i Klemetsöparken. Ett vintermatningsställe för fåglar finns också i parken.

I Klemetsöparken har en översvämningsvall byggts för att förhindra att området översvämmas vid störtregn.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, A3

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16