Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Barn målar i daghem

Småbarnspedagogik på ett främmande språk

I Vasa erbjuds småbarnspedagogik på engelska både för finskspråkiga barn och för barn som har engelska som hemspråk.

Småbarnspedagogik på ett främmande språk för finskspråkiga barn

Undervisning på ett främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken

Undervisning på ett främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken riktar sig till finskspråkiga 5- och 6-åringar i Vasa.

Målet för undervisningen är att göra barnen förtrogna med grunderna i engelska och att ge färdigheter för en övergång till grundläggande utbildning på ett främmande språk.

Undervisningen ordnas i fråga om småbarnspedagogiken vid English Playschool och i fråga om den grundläggande utbildningen vid skolan i Sunnanvik. English Playschool är ett privat daghem, som av Vasa stad har godkänts som serviceproducent.

Till småbarnspedagogiken på ett främmande språk kan man söka en gång per år i februari. I år 2020 ansökningstiden är 3.2 – 17.2.2020.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “English Playschool” som enhet

Ansökningar som lämnats in utanför ansökningstiden eller till andra verksamhetsenheter beaktas inte i fråga om undervisningen i främmande språk.

För ett barn kan man som första val ansöka om en plats antingen inom språkbadsundervisningen i svenska eller inom småbarnspedagogiken på ett främmande språk.

Valkriterier

 • Barnet bor i Vasa.
 • Föräldrarna ordnar transporten till daghemmet.
 • Barnet har finska som modersmål eller goda kunskaper i finska (stort ordförråd).

Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut. De barn som blir utan en plats inom undervisningen i främmande språk ställs på en reservlista enligt resultatet vid utlottningen. Ifall platser blir lediga, fylls de enligt ordningen på reservlistan. Reservlistan gäller ett år (= verksamhetsåret i fråga).

Läs närmare uppgifter om valkriterier här: Nämnden för fostran och undervisning 25.01.2018 § 5 (pdf)

Internationell grupp för engelskspråkiga barn

En internationell daghemsgrupp, som är verksam vid English Playschool i Vasa, riktar sig till 3- till 6-åringar i familjer där hemspråket är engelska. Barnen behöver inte kunna finska.

Ansökningar till gruppen kan göras året om. Ansökan görs elektronisk på Vasa stads elektroniska ärendehantering inom småbarnspedagogik. Ansökningar till gruppen kan göras året om.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “Playschool International” som enhet

Barnen väljs till gruppen enligt ålder, från 6-åringar neråt. Syskon i samma familj har förtur när man ansöker om plats i gruppen. Om ett äldre syskon redan finns i gruppen, har ett yngre syskon förtur vid ansökan. Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut. De barn som blir utan plats ställs på en väntelista. Ansökan och väntelistan gäller under verksamhetsåret.

Det tvåspråkiga daghemmet Pikkuponi (finska-engelska)

Pikkuponi är ett tvåspråkigt daghem, där det talas både finska och engelska. Pikkuponi är ett privat daghem, som av Vasa stad har godkänts som serviceproducent.

Ansökan görs elektronisk på Vasa stads elektroniska ärendehantering inom småbarnspedagogik. Ansökningar kan göras året om.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “Pilke Pikkuponi” som enhet

Målet för verksamheten är att göra barnen förtrogna med engelskan och att uppmuntra dem att aktivt använda det nya språket. Språket är med hela dagen och barnen lär sig engelska under de dagliga rutinerna genom sånger och lekar.

Ta kontakt

Småbarnspedagogikens servicehandledning

 • 06 325 2552

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

 • Telefontider: må - fre 9.00 - 15.00

 • Kundmottagning: Må - to kl. 13.00 - 15.00, vid övriga tider endast enligt överenskommelse

 • 14.10 - 16.10. skolornas höslov -stängt

 • 23.12.2020 - 3.1.2021 jullov - stängt

Avvikande öppettider 2019

25.2 – 3.3 skolornas sportlov – stängt
19.4. – 22.4 påsk – stängt
30. -31.5 Kristi himmelsfärdsdagen– stängt
20.6 öppet 9 – 13
21.6 midsommarafton – stängt
1 – 31.7 stängt
14. – 20.10 skolornas höstlov – stängt
6.12 stängt
20.12 öppet 9 – 13
21.12.19 – 6.1.2020 skolornas jullov – stängt