Förbigå menyn
Barn målar i daghem

Småbarnspedagogik på ett främmande språk

I Vasa erbjuds småbarnspedagogik på engelska både för finskspråkiga barn och för barn som har engelska som hemspråk.

Småbarnspedagogik på ett främmande språk (engelska) för finskspråkiga barn

Undervisning på ett främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken

Undervisning på ett främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken riktar sig till finskspråkiga 5- och 6-åringar i Vasa.

Målet för undervisningen är att göra barnen förtrogna med grunderna i engelska och att ge färdigheter för en övergång till grundläggande utbildning på ett främmande språk.

Undervisningen ordnas i fråga om småbarnspedagogiken vid English Playschool och i fråga om den grundläggande utbildningen vid skolan i Sunnanvik. English Playschool är ett privat daghem, som av Vasa stad har godkänts som serviceproducent.

Till småbarnspedagogiken på ett främmande språk kan man söka en gång per år i januari-februari.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “English Playschool” som enhet

Ansökningar som lämnats in utanför ansökningstiden eller till andra verksamhetsenheter beaktas inte i fråga om undervisningen i främmande språk.

För ett barn kan man som första val ansöka om en plats antingen inom språkbadsundervisningen i svenska eller inom småbarnspedagogiken på ett främmande språk.

Valkriterier

 • Barnet bor i Vasa.
 • Föräldrarna ordnar transporten till daghemmet.
 • Barnet har finska som modersmål eller goda kunskaper i finska (stort ordförråd).

Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut. De barn som blir utan en plats inom undervisningen i främmande språk ställs på en reservlista enligt resultatet vid utlottningen. Ifall platser blir lediga, fylls de enligt ordningen på reservlistan.

Läs närmare uppgifter om valkriterier här: Nämnden för fostran och undervisning 30.9.2020 § 65 (pdf)

Ansökan till småbarnspedagogiken på ett främmande språk (engelska)

Ansökningstiden till undervisning på främmande språk (engelska) inom småbarnspedagogiken för barn födda 2019 sker under tiden 15.1.2024 kl. 8.00 – 31.1.2024 kl. 17.00. Ansökningar som kommer in utanför ansökningstiden beaktas inte. Ansökan görs elektroniskt.

Observera! Ansökningstiden har förlängts till 9.2.2024!

Man kan söka om plats antingen i språkbadsundervisningen på svenska eller i småbarnspedagogiken på främmande språk (engelska), inte i bådadera.

Om det ännu finns lediga platser efter den egentliga ansökningstiden sker andrahandsansökan i februari.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “English Playschool” som enhet

Ansökningar som lämnats in utanför ansökningstiden eller till andra verksamhetsenheter beaktas inte i fråga om undervisningen i främmande språk.

Valkriterier

 • Barnet bor i Vasa.
 • Föräldrarna ordnar transporten till daghemmet.
 • Barnet har finska som modersmål eller goda kunskaper i finska (stort ordförråd).

Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut. De barn som blir utan en plats inom undervisningen i främmande språk ställs på en reservlista enligt resultatet vid utlottningen. Ifall platser blir lediga, fylls de enligt ordningen på reservlistan.

Läs närmare uppgifter om valkriterier här: Nämnden för fostran och undervisning 30.9.2020 § 65 (pdf)

Internationell grupp för engelskspråkiga barn

En internationell daghemsgrupp, som är verksam vid English Playschool i Vasa, riktar sig till 3- till 6-åringar i familjer där hemspråket är engelska. Barnen behöver inte kunna finska.

Ansökningar till gruppen kan göras året om. Ansökan görs elektronisk på Vasa stads elektroniska ärendehantering inom småbarnspedagogik. Ansökningar till gruppen kan göras året om.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “Playschool International” som enhet

Barnen väljs till gruppen enligt ålder, från 6-åringar neråt. Syskon i samma familj har förtur när man ansöker om plats i gruppen. Om ett äldre syskon redan finns i gruppen, har ett yngre syskon förtur vid ansökan. Ifall de sökande är flera än platserna, lottas platserna ut. De barn som blir utan plats ställs på en väntelista. Ansökan och väntelistan gäller under verksamhetsåret.

Det tvåspråkiga daghemmet Pikkuponi (finska-engelska)

Pikkuponi är ett tvåspråkigt daghem, där det talas både finska och engelska. Pikkuponi är ett privat daghem, som av Vasa stad har godkänts som serviceproducent.

Ansökan görs elektronisk på Vasa stads elektroniska ärendehantering inom småbarnspedagogik. Ansökningar kan göras året om.

Gör så här:

 1. Öppna den elektroniska ansökan
 2. På första siden välj “Privat småbarnspedagogik”
 3. Välj “Ansökan om servicesedel för privat småbarnspedagogik”
 4. I ansökan välj “Pilke Pikkuponi” som enhet

Målet för verksamheten är att göra barnen förtrogna med engelskan och att uppmuntra dem att aktivt använda det nya språket. Språket är med hela dagen och barnen lär sig engelska under de dagliga rutinerna genom sånger och lekar.

Ta kontakt

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Förvaltningen för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Vi har öppet

 • Telefontider: må - fre 9.00 - 15.00

 • Kundmottagning endast enligt överenskommelse.