Förbigå menyn

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Med tillgänglighet avses i regel att alla slags människor beaktas i en fysisk omgivning, såsom vid planering och genomförande av bebyggda miljöer. Till exempel gör tillgängliga byggnader och en tillgänglig kollektivtrafik det möjligt för personer med funktionsnedsättning att ta sig till och från arbetet, syssla med fritidsintressen och njuta av kultur. När det gäller tillgänglighet är det mera fråga om tänkesätt och inställningar än specialarrangemang.

I Vasa kollektivtrafiks biogasbussar finns tre barnvagnsplatser, varav en kan ändras om till en rullstolsplats. Det finns en särskild knapp som man kan trycka på om man behöver hjälp av chauffören. Fyra sittplatser i den mellersta delen är reserverade för seniorer och det finns en plats ombord även för en ledarhund.

Rullstolar

Vasa lokaltrafiks samtliga bussar har låg instegshöjd. Vid mittdörren finns en manuell ramp. Rullstolsbundna passagerares följeslagare får åka gratis när de assisterar passageraren med på- och avstigningen. Av säkerhetsskäl tas elrullstolar med ombord endast på de bussar som är märkta med en rullstolssymbol.