Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

För Merenkurkun koulu söks en tillfällig lokal: lokalen på Vamias Hansa-campus är under utredning

Publicerad: 31.5.2024

För Merenkurkun koulu söks det efter en tillfällig loka för cirka fem år från hösten 2025. Under de närmaste åren bereder man sig på att med tillfälliga lokaler trygga skolgången då projektet med en enhetsskola i centrum fördröjs på grund av de besvär som anförts över detaljplanen.

De anmälningar om inomhusluften som användarna av Merenkurkun koulus lokal har gjort ökade i slutet av år 2023.Till den skolvisa inomhusluftsgruppen kallades till följd av detta en utomstående expert på inomhusluft, byggnadshälsoexperten Toni Lammi från Suomen Afry Finland Oy.

Experten har till en början i uppdrag ett med en snabb tidtabell göra upp en undersökningsplan samt omedelbart inleda undersökningarna i skolans lokal. Undersökningarna omfattar hela skollokalen.

Målet är att undersökningarna ska göras i maj, och laboratorieanalyserna blir klara före utgången av juni. Efter detta sammanställer Lammi en rapport av undersökningsresultaten och i den fastställs de åtgärder som ska vidtas och vid behov på vilket sätt de ska utföras.

Rapporten om skollokalen presenteras för föräldrarna till skolans elever i augusti. Hussektorn börjar efter att rapporten blivit klar förbereda vidtagandet av åtgärderna tillsammans med entreprenörer.

Vamias lokal kan användas tidigast hösten 2025

Det utreds just nu om lokalen på Vamias Hansa-campus (Krutkällarvägen 2) eventuellt blir ledig samt huruvida den lämpar sig som tillfällig lokal.

– Utgångspunkten är att Vamias lokal kan fås som tillfällig lokal för Merenkurkun koulu för cirka fem år, berättar skoldirektör Kari Nummela.

En eventuell flytt till lokalen på Hansa-campus är möjlig tidigast hösten 2025. Flytten förutsätter ändringsarbeten i lokalen samt att specialklasser byggs (tekniskt arbete, hushållslära, fysik/kemi).

Läsåret 2024–2025 sker undervisning på tre olika ställen

Under läsåret 2024–2025 ordnas undervisningen i Merenkurkun koulus, medborgarinstitutet Almas samt Keskuskoulus lokaler.

I Keskuskoulu kan sju och i Alma tre klassrum användas.

– Åtgärder som tryggar användningen har vidtagits och vidtas fortsättningsvis i Merenkurkun koulus lokal, berättar Nummela.

Enhetsskolan i centrum fördröjs på grund av besvär

Ursprungligen skulle Merenkurkun koulu flytta till den nya enhetsskolan i centrum år 2026.

I centrum av Vasa bildas en ny skolhelhet för den finskspråkiga grundläggande utbildningens klasser 1–9, och enligt den ursprungliga tidtabellen borde det ha varit klart år 2026.

På grund av de besvär som anförts om detaljplanen har byggprojektet emellertid fördröjts med flera år. Besvären väntar fortfarande på behandling i högsta förvaltningsdomstolen.

– Behandlingen av besvären i högsta förvaltningsdomstolen räcker i medeltal ett år, och projektplaneringen samt byggandet totalt cirka tre år, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

I skolan har flera reparationsåtgärder vidtagits under årens lopp

Vasa stad har i anknytning till inomhusluftsobservationer en förfaringsanvisning för att ta hand om inomhusklimatfrågor. I anvisningen beskrivs åtgärder när det misstänks att inomhusluftens kvalitet är försämrad och målet med den är att med organiserad verksamhet reda ut kvaliteten på inomhusluften.

På Merenkurkun koulu har man under ledning av en utomstående expert genomfört flera inomhusluftsundersökningar, fuktmätningar och fuktkartläggningar.

– Utifrån dessa undersökningar har experten föreslagit reparationsåtgärder, som hussektorn har genomfört: till exempel tätningar av konstruktionsanslutningar och genomgångar, granskning och reglering av ventilationen, mätningar av skillnader i trycket, reparation av lokala fuktskador samt proppning av gamla ventilationskanaler, berättar Vasa hussektors lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen.