Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Storvikens skola får en tillbyggnad: användarna deltar i planeringen av de nya lokalerna

Publicerad: 27.5.2024

På Isolahden koulus tomt planeras för närvarande en nybyggnad för elever som behöver krävande särskilt stöd. När nybyggnaden är färdig kommer undervisning med krävande särskilt stöd samt eftermiddagsverksamhet att ordnas där. Det kommer också att finnas en ungdomslokal där. Barnen, ungdomarna och personalen får påverka planeringen av de nya lokalerna.

De senaste åren har antalet elever i behov av krävande särskilt stöd ökat avsevärt och Isolahden koulus nuvarande lokaler räcker inte till för att tillgodose behovet. På skolans gårdsområde togs tillfälliga skolmoduler i bruk i oktober 2023. I och med nybyggnaden kan man frångå skolmodulerna.

– Det fanns 31 elever med särskilt stöd år 2024 och det här läsåret var de 96, dvs. en tredubbel mängd. I prognoserna syns ingen minskning, säger rektorn för Isolahden koulu Taito Gromov.

De nya lokalerna beräknas bli färdiga år 2026

Byggnadsprojektet för Isoladen koulus tillbyggnad är för närvarande i projektplaneringsskedet, där utgångspunkterna för planeringen utreds. När projektplanen är färdig går den på hösten vidare för beslutsfattande i nämnden och sedan till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Enligt måltidtabellen skulle man kunna börja bygga år 2025 och år 2026 skulle det vara färdigt.

Undervisning med krävande särskilt stöd, eftermiddagsverksamhet samt en ungdomslokal i nybyggnaden

För att ge plats åt nybyggnaden rivs Revontulet-byggnaden som är i dåligt skick. Den ligger vid Bollgatan och där har getts undervisning med krävande särskilt stöd. Ungdomsgården Sumppu har också haft sin verksamhet där. I lokalerna hålls för närvarande också Isolahden koulus eftermiddagsverksamhet inom allmän undervisning.

Man har nu varit tvungen att placera gruppen med krävande särskilt stöd i huvudbyggnaden. På grund av utrymmesbrist har man varit tvungen att ta klassrummet för huslig ekonomi och ett av personalens sociala utrymmen i bruk för undervisning.

När nybyggnaden är färdig kommer Isolahden koulus undervisning med krävande särskilt stöd samt eftermiddagsverksamhet att ordnas där. Också ungdomsservicens nya lokaler kommer att finnas där.

I en workshop för personalen diskuterades det livligt

För nybyggnadens kommande användare hölls en gemensam workshop 16.4.2024 i Isolahden koulu. På plats fanns personal från den grundläggande utbildningen och ungdomsservicen samt representanter för stadens hussektor och planeraren av nybyggnaden.

Man förde omfattande diskussioner om bland annat den nya byggnadens placering, avlämnings- och upphämtningstrafiken, inomhusutrymmenas särdrag och disposition, förvaringsutrymmen samt gårdsområdet.

I undervisningen med krävande särskilt stöd behövs till exempel särskilda utrymmen samt delbara utrymmen. Tillgänglighet och hjälpmedel i anslutning till rehabilitering ställer ytterligare krav på lokalerna.

Redan förra våren ordnades också barnens råd, där Isolahden koulus barn och unga med särskilda behov fick komma med idéer och berätta om sina drömmars skola.

Enligt eleverna skulle man kunna ha bland annat en soffa, en interaktiv skrivtavla, gymparedskap, ett piano, mörkläggningsgardiner, färger och krukväxter i ett perfekt klassrum. I tambur- och entréhallsutrymmen önskade eleverna mer plats. På skolgården önskade sig eleverna mer växter och träd samt olika lekredskap.

De unga önskar ett mopedtak samt funktionalitet på gårdsområdet

Vid planeringen av ungdomslokalen i nybyggnaden kommer man att höra både ungdomarna och personalen i planeringens olika skeden.

– Det som starkast kom fram i de ungas tankar var att de tycker att det är väldigt viktigt att det finns en ungdomslokal i det här området och att en sådan också hålls kvar här, även om man flyttar till nya lokaler, berättar Sumppus ungdomsledare Laura Plosila.

Av de ungas önskningar var det ett mopedtak och ett funktionellt gårdsområde som tydligt lyftes fram som de mest önskade. De unga ville ha till exempel gymredskap och sittplatser på gårdsområdet nära ungdomslokalen.