Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Robotar och sopsortering: energifostran tas in i skolorna via olika workshoppar

Publicerad: 4.6.2024

Eleverna vid enhetsskolorna Savilahden och Variskan yhtenäiskoulu fick i maj testa programmering och utbilda artificiell intelligens.

Workshopparna är en del av den grundläggande utbildningens projekt Inspirerande energi i skolan, där målet är att med hjälp av energiaspekten lyfta upp teman inom hållbar utveckling till en del av hela verksamhetskulturen inom den grundläggande utbildningen.

Fjärdeklassarna vid Savilahden yhtenäiskoulu fick i uppdrag att parvis eller i små grupper enligt anvisningar montera Lego Spike Prime -robotar.  Efter byggandet programmerades robotarna med Legos egen applikation. Alla grupper lyckades koda roboten så att den började röra på sig och några lyckades till och med sätta till ljud i sitt program.

– Eleverna tog sig an uppdraget öppet och ivrigt och det var trevligt att upptäcka hur modigt de vågade testa olika alternativ i sina egna programmeringar. Om en robot inte gick dit det var meningen att den skulle gå, försökte vi på nytt, berättar klasslärare Reetta Isotalus som ledde workshoppen.

Målet var att med hjälp av programmering och robotik bekanta sig med tekniska lösningar och framtida planering gällande hållbar utveckling.

Fjärdeklassarna vid Savilahden yhtenäiskoulu fick i uppdrag att parvis eller i små grupper enligt anvisningar montera Lego Spike Prime -robotar

Ny information om återvinning med hjälp av artificiell intelligens

Femteklassarna i Variskan yhtenäiskoulu fick lära artificiell intelligens hur skräp sorteras.

Under uppdraget, som utfördes i par, fick eleverna fundera på hurdana olika slag av skräp det finns och på vilka sätt det är möjligt att sortera dem.

Uppdraget gick ut på att ta foton på olika slags skräp och lära en programmerbar maskin att identifiera och sortera skräp utgående från materialet. Skräpsorteringsmaskinerna förverkligades med hjälp av en maskin som skulle läras upp inom ett GenAI-projekt. Maskinen har planerats särskilt för att användas av elever inom den grundläggande utbildningen.

Då skräpsorteringsmaskinerna testades upptäckte man att med för liten mängd information kan den artificiella intelligensen inte identifiera olika material. Uppdraget fick eleverna att entusiastiskt fundera på möjligheterna att lära upp artificiell intelligens och hur pålitligt det är.

– Eleverna har varit mycket ivriga i fråga om arbetet. Det är viktigt att kunna utnyttja artificiell intelligens och att lära eleverna detta och med hjälp av en sådan här uppgift kan också sortering läras ut på ett nytt och intressant sätt, berättar klasslärare Anna-Lena Ala-Seppälä.

Uppdraget gick ut på att ta foton på olika slags skräp och lära en programmerbar maskin att identifiera och sortera skräp utgående från materialet.

Stigen inom energiutbildningen leder från småbarnspedagogiken till högskolorna

Vasa är Nordens energihuvudstad och har en stig inom energiutbildningen som sträcker sig från småbarnspedagogiken ända till högskolorna.

Inom den grundläggande utbildningen behandlas temat energi ur många olika synvinklar.

– På de olika årskurserna lyfts fram innehåll som passar in på åldersnivån och målen för läroämnena. På årskurserna 1–6 studerar eleverna ämnet energi exempelvis ur perspektivet för energibesparing, miljöskydd och matproduktion. På årskurserna 7–9 behandlas temat mera omfattande och eleverna får exempelvis se hur energi produceras i områdena kring Vasa och i mån av möjlighet även besöka olika företag, säger Maiju Rintala som är digitalpedagogisk utvecklare inom den grundläggande utbildningen.