Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Årligen är prislappen för skadegörelse så hög som 150 000 euro i Vasa: ”Den här summan kunde användas för ungdomarnas bästa”

Publicerad: 23.5.2024

Vasa stad har inlett ett flerårigt projekt, där man tillsammans med ungdomar försöker hitta metoder för att förhindra skadegörelse. Ungdomarna får vara med och kläcka idéer för både vilka åtgärder som kan vidtas för att förhindra skadegörelse och tankar om vad de sparade pengarna kunde användas till.

I Ungdomsservicens och Kommunteknikens gemensamma utvecklingsprojekt skapas nya verksamhetsmodeller för att förhindra skadegörelse.

Målen strävar man efter i synnerhet med en morot. Om det går att minska på skadegörelsen i staden, får ungdomarna påverka vad de pengar som sparas kunde användas till.

– Exempelvis för avlägsnande av klistermärken och taggar och rengöring av sopkärl, broräcken, trafikmärken, busshållplatser och belysningsstolpar går det årligen åt cirka 50 000 euro. Även med den här summan kunde vi utveckla stadsmiljön på de sätt som ungdomarna önskar, säger projektkoordinator Joni Paaso.

Det finns cirka 500 sopkärl i Vasa, varav de allra flesta utsätts för någon form av skadegörelse. Om det inte med en tvätt och rengöringsmedel går att rengöra sopkärlet som klottrats ned, utan man hamnar att måla om det helt och hållet, blir totalkostnaden cirka 200 euro.

Gymnasister kläckte idéer om metoder för att förhindra skadegörelse

I workshopar får ungdomar komma med idéer om hur skadegörelsen kunde minskas och förebyggas.

De första workshoparna hölls i april. Då fick en del av de studerande vid Vasa gymnasium samt Vasa övningsskolas gymnasium och IB-klass under veckan Playful Democracy komma med idéer om hur skadegörelsen kunde minskas och förhindras.

– I fortsättningen kan workshopar hållas till exempel på ungdomsgårdarna. Ungdomsfullmäktige är också med i projektet som de ungas röst, berättar ungdomsservicekoordinator Anne Lamminen.

Ungdomar jobbar i sommar med att kartlägga spåren av skadegörelse och reparera dem

Det är en viktig del av projektet att inkludera och sysselsätta ungdomar. Kommuntekniken sysselsätter i juni flera ungdomar samt under hela året sysselsatta i olika åldrar, vilka utför konkret arbete med anknytning till projektet ute på fältet, såsom städning och reparationsarbeten.

– De unga sommarjobbarna får bl.a. kartlägga områden, där skadegörelse har skett, för stadens räkning, berättar Paaso.

Anmäl skadegörelse

Vasa stad har i användning en e-postadress ilkivalta@vaasa.fi, där invånarna direkt kan anmäla skadegörelse som de har upptäckt. På samma adress får man gärna också komma med idéer om hur skadegörelsen kan förhindras.

Ungdomsarbetets utvecklingsprojekt, som går under namnet Ilkivallaton porkkana, har fått 45 000 euro i finansiering av Regionförvaltningsverket för år 2024. Projektet fortgår till år 2027.