Förbigå menyn

Allas jobb

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Livskraftsseminarium i Vasa

I Finland och Österbotten är utbildningen och arbetslivet kraftigt uppdelat enligt kön och etnisk bakgrund. Vad beror uppdelningen på och vad får den för följder? Hur påverkar uppdelningen landskapets livskraft och tillgången på arbetskraft inom olika branscher? Hur kan vi tillsammans ändra på situationen?

Alla som är intresserade av regionens livskraft och tillgången på arbetskraft samt jämställdhets- och jämlikhetsfrågor är välkomna. Särskilt statliga och kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda, studiehandledare, företag, näringslivsbolag och -organisationer samt andra organisationer och föreningar.

På seminariet talar bl.a. Mika Witting från Statistikcentralen och Inkeri Tanhua från Hanken.