Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Band- och artistläger för nybörjare och längre hunna i åldern 7-18 år

På lägret får du undervisning i instrument/sång/bandspel eller dans/artisteri och olika workshops.

Testa olika dansstilar, spela i band, få undervisning i ditt huvudinstrument, lär dig mer om improvisationsteater, banda in låtar i studio, var en stjärna – kom på Band- och artistläger till Lafo 3-7 juni 2019! Välj mellan en av de två lägerinriktningarna 1. Spela i band eller 2. Dans, drama och artisteri. Lägret är öppet för alla mellan 7 och 18 år.