Förbigå menyn

Bibliotekets sagosommar Gamla Vasa museum

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Vasa stadsbibliotek ordnar sommarverksamhet för lågstadieelever

Vasa stadsbibliotek ordnar sommarverksamhet för lågstadieelever i biblioteken i Vasa. Programmet är planerat för barn i åldern 7-10 år, men även äldre kan delta. Verksamheten ordnas under fyra veckor (6.6 – 29.6) vid huvudbiblioteket och fem närbibliotek. Träffarna i Korsnäståget och Gamla Vasas område ordnas i år vid Gamla Vasas museum.

Utgångspunkten för sagosommarens program är berättelser. Berättelser och information behandlas mångsidigt genom ordkonst, drama, spel, lekar och pyssel. För sagosommarens planering och genomförande ansvarar sommarbibliotekskompisarna Emilia och Mirja.

Verksamheten är tvåspråkig och avgiftsfri, anmäl dig på förhand https://vaasankirjasto.finna.fi/?lng=sv

Max antal deltagare vid närbiblioteken är 12 och vid huvudbiblioteket 20.

På sagosommaren ordnas program inne och ute. Vi beaktar en god handhygien. Man kan inte delta i sagosommaren om barnet eller någon familjemedlem har symtom av luftvägssjukdom. Vi rekommenderar att sådana som hör till riskgrupp för corona inte deltar i sagosommaren.