Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Filmer om fyrar visas av Finlands fyrsällskap

Artikelkategorier: Film

Fyr- och dykningsfilmen HAVERIERNAS MÄRKET och HISTORIEN OM BENGTSKÄR

Haveriernas Märket visar fartygsöden på filmduken.
Havsområdet kring Märkets fyr, på Ålands hav, vid gränsen mellan Finland och Sverige, ledde under 100 års tid till det slutliga ödet för tiotals faryg, liksom också många sjömäns död.
Den nya filmen berättar närmare historien om fem fartygs olyckliga slut. Av fartygen försvann fyra utan att lämna några spår, men nu har alla hittats, det sista i år. För endel av fartygen känner man till vad som skedde, andra är ännu ett mysterium.

Fyrsällskapet har fått en alldeles ny film bl.a. över fyrskeppet Storbrotten, som sjönk 1922, samt över fraktfartyget Irma som försvann år 1968 och hittades först i år.

Filmen berättar också, med undervattensbilder, om hur det engelska fartyget Belliver försvann och hur den sovjetiska ubåten S-2 gick under.
Haverierna kommenteras av sjökapten Seppo Laurell, författaren Jan Andersson och före detta fyrvaktaren KEE Eriksson.
I Bio Dux visas också Fyrsällskapets förra filmen Historien om Bengtskär.

Det är fritt inträde till filmen. Fyrsällskapet ordnar produktförsäljning i samband med filmförevisningen, detta för att stöda verksamheten. Inkomsten från försäljningen går bl.a.till renoveringen av fyren på Märket.