Förbigå menyn

Korsholmsstafetten 28.9

Korsholmsstafetten ordnas för 20:e gången!

Klasser, lagsammansättningar och etapper:

Tävlingsklass: Laget får komponeras fritt.
Varje lag ska bestå av 6 – 8 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Damklass: Laget ska enbart bestå av damer.
Varje lag ska bestå av 6 – 10 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Mixed motionsklass: Laget får komponeras fritt.
Varje lag ska bestå av 6 – 10 löpare.
Två löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Totalt 59 km:
Etapp 1. Solf – Tölby 4,3 km
Etapp 2. Tölby – Helsingby 8,2 km
Etapp 3. Helsingby – Skatila 9,9 km *)
Etapp 3 a) Helsingby-Toby 4,1 km
Etapp 3 b) Toby-Skatila 5,8 km
Etapp 4. Skatila – Kvevlax 9,6 km *)
Etapp 4 a) Skatila – Boskas 4,4 km
Etapp 4 b) Boskas – Kvevlax 5,2 km
Etapp 5. Kvevlax – Koskö 6,5 km
Etapp 6. Koskö – Jungsund 7,4 km
Etapp 7. Jungsund – Fjärdskär 6,5 km
Etapp 8. Fjärdskär – Replot 6,6 km
*) Möjligt att dela sträckorna Helsingby-Skatila och Skatila-Kvevlax ingen individuell tidtagning. Gäller inte tävlingsklassen.

Juniorklass:
Löparna ska vara födda 2004 eller senare.
Varje lag skall bestå av 5–6 löpare.
En löpare från varje lag får löpa två etapper, dock inte två etapper efter varandra.
Varje löpare får endast representera ett lag.

Totalt 20,5 km:
Etapp 1. Koskö – Keckos såg 5,0 km
Etapp 2. Keckos såg – Jungsund 2,4 km
Etapp 3. Jungsund – Grönvik 3,2 km
Etapp 4. Grönvik – Fjärdskär 3,3 km
Etapp 5. Fjärdskär – Sommarö 2,0 km
Etapp 6. Sommarö – Replot 4,6 km

Ultraklass: En löpare springer från Solf till Replot, 59 km.

Anmälning:
Senast 15.9.2019.
Efteranmälning 16-22.9.2019.
Lagsammansättningen kan ändras t.o.m. 22.9.2019.

Anmälningsavgift:
120 euro/lag för tävlingsklass, damklass och mixed motionsklass. Efteranmälning 200 euro/lag.
60 euro/lag för juniorklass. Efteranmälning 100 euro/lag.
30 euro för ultraklass. Efteranmälning 50 euro.

All information hittar ni här: https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/aktuella-evenemang/korsholmsstafetten/