Förbigå menyn

OboDigI 4.0 START

Artikelkategorier: Seminarier, föreläsningar och möten

Färdkost på digitaliseringsvägen 20.9.2021

Hej alla företag som brottas med ny teknik!
Välkommen med på introduktionswebinariet för OboDigI 4.0 projektet måndagen den 20 september kl.10:00-11:00.
Vi vill erbjuda färdkost på digitaliseringsvägen för små och medelstora företag i Österbotten.
Ämnen som tas upp är: cybersäkerhet, IoT, artificiell intelligens och robotik.

Anmälningar via Webprol.

Ifall du har frågor, ta gärna kontakt:
soren.mattback@novia.fi

Ostrobothnia Digitalization Industry 4.0 är ett gemensamt projekt i Österbotten var yrkeshögskolorna Centria, Novia och VAMK går i bräschen för regionutvecklingen med sm- företag i Österbotten. Tillsammans kommer vi att ordna webinarier, samt enskilt workshops och demonstrationer om artificiell intelligens, sakernas internet (Novia), Robotik (VAMK) och cybersäkerhet (Centria). På så sätt skapar vi en utvecklingsvåg inom digitalisering, genom vilken företagen har möjlighet att återhämta sig snabbare efter coronakrisen, samt stärka den internationella konkurrenskraften. Projekt finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.