Förbigå menyn

Symboler för makt och välstånd

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Riddarrustningar och vapen

På Österbottens museums sommarutställning riktas blicken bortom århundradena, mot riddarnas och svärdens tid. I rummet för växlande utställningar visas Symboler för makt och välstånd, som baserar sig på antikhandlaren och experten Peter Mustonens föremålssamlingar. Till dem hör bland annat historiska vapen, harnesk, skyddsutrustning samt vikingakrigares smycken. Utställningens bärande tema är vapen och harnesk som symboler för makt och välstånd. Utställningen presenterar vapnens och harneskens mångformighet och utvecklingshistoria från vikingatiden på 700-talet till barocktiden på 1600-talet, och utställningen består av mer än hundra föremål. Största delen av dem kommer från Europa, och därtill presenteras krigshistoriska föremål från Indien, Persien och Japan.

Besökaren får bekanta sig med olika tidsperioders, bland annat vikingatidens och korstågstidens, svärd och tidiga sköldar. Även andra på många olika sätt dekorerade vapentyper, såsom dolkar, klubbor, armborst och tidiga eldvapen samt orientaliska vapen, finns utställda. Svärdet var en symbol för ridderskapet och på Europas slagfält förblev det kavalleriets viktigaste sidovapen ända fram till 1800-talets första hälft. I och med eldvapen, nya krigsstrategier och större arméer gick den traditionella riddaren med sina svärd och sköldar småningom ur tiden. Eldvapnen var emellertid arbetskrävande att ladda, så kamperna man mot man fördes fortfarande med blankvapen, stridshammare och lans.

Kvaliteten på vapnen började förbättras från 1300-talet, och mot anfall med dem skyddade man sig med plattor som fästes i en ringbrynja. Harnesk som täckte hela kroppen användes från 1400-talet fram till mitten av 1600-talet, varefter de slutade användas då artilleriet och enskottsvapen utvecklades. Krigare av lägre förmögenhetsklass och legoknektar använde ringbrynjan som skyddsutrustning. Ringbrynjan hade redan på vikingatiden konstaterats vara bra och skyddade mot svärdstick och pilar. På utställningen visas en av Europas kvalitetsmässigt bästa ringbrynjor från 1500-talet och besökaren får röra också äkta exemplar av ringbrynjor.

Tillverkningen av vapen och harnesk var ett dyrt topphantverk. Harneskets vikt fördelade sig någorlunda jämnt över kroppen, så riddaren kunde vid behov röra sig ganska smidigt. Arméns fulla packning av idag eller brandkårens fulla utrustning är till vikten jämförbara med en harneskförsedd riddares utrustning. På utställningen visas flera fullständiga harnesk med tillhörande handskar och hjälmar. Även ett samurajharnesk med drivna bröstpansar tillverkat av den kända släkten Myochin samt ringbrynjor från Persien och Indien visas.

I samarbete med Vasa stads museer har Peter Mustonen producerat och skrivit manuset till utställningen Symboler för makt och välstånd. Utställningen har tidigare visats i Pärnu samt i Kuressaare biskopsborg i Estland. Föremål ur samlingen visades på Vapriikkis populära utställning Ritarit, och alla föremål som ställdes ut i Tammerfors visas också i Vasa.

Bild: Kings & Guards Collection, Jouni Weckman