Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Wasa Station havainnekuva

Wasa Station

Wasa Station planeras bli en urban mötesplats och ett evenemangscenter, där det kommer att finnas ett musik- och kongresscenter, idrotts- och multifunktionslokaler, ett hotell, bostäder och affärslokaler.

Genomförare är byggföretaget YIT. Avsikten är att ett multifunktionskvarter ska byggas på den plats där busstationen tidigare fanns i Vasa.

Vasa kommer att få ett ståtligt landmärke, ett dragplåster och ett evenemangscenter i den livskraftiga staden.

Wasa Station i siffror

 • köpcentrum 18 000 m2
 • musik- och kongresscentrum 10 000 m²
 • multifunktionslokal 3 000 m2 (bl.a. motion och idrott)
 • hotell 198 rum
 • bostäder 104
 • parkeringsutrymme för ca 600 bilar
 • cykelparkering för 655 cyklar

Vasa stads roll

Vasa stad finansierar byggandet av musik- och kongresscentret samt ansvarar för verksamheten i och driftskostnaderna för musik- och kongresscentret när byggnaden är klar.

Wasa Stations övriga delar (köpcentret, bostäderna, hotellet och restaurangen, multifunktionslokalen) är privatägda och för finansieringen av dem ansvarar byggherren (YIT) och placerare.

Wasa Station omistukset

Musik- och kongresscentret

I musik- och kongresscentret kommer mångsidig verksamhet att ordnas, allt från konserter med lätt musik till mässor, kongresser och utbildningar samt opera och stadsorkesterns framträdanden.

Uppskattning av antalet dagar i användning per år

 • underhållningskonserter 24 st
 • stadsorkestern 50 dagar: 24 konserter + övningar
 • mässor 30 dagar
 • stora möten och kongresser 20 dagar
 • de mindre möteslokalerna 45 möten per månad
 • över 40 andra evenemang

I musik- och kongresscentrets sal ryms som mest nästan 1800 åskådare.

wasa station
Uppskattning av antalet dagar i musik- och kongresscentrets användning per år

Musik- och kongresscentrets utrymmen

 • Vasasalen
 • Övningssal
 • Orkesterns övningsrum
 • Mötesrum 7 st
 • Orkesterns kontorslokal
 • Kök
 • Foajé-/entréutrymmen

Inverkan

 • 165+ evenemang under dagar
 • 1 intäkter (milj. euro)
 • 1,5 skatteintäkter (milj. eur), indirekta verkningarna flerdubbla

Idrottshall (YIT)

Wasa Station ger ökade möjligheter till mångsidigt idrottande.

I idrotts-/multifunktionslokalen finns
2 x 20 x 40m som kan användas för träning  och en 1 000 personers läktare för tävlingar

Nyttan och kostnaderna

Wasa Station ökar Vasas skatteinkomster med uppskattningsvis ca 1,5 miljoner euro per år, bland annat i och med 400 nya permanenta arbetsplatser och fastighetsskatten. Den indirekta nyttan uppskattas bli mångfaldig.

Musik- och kongresscentret ger staden årliga inkomster på uppskattningsvis 1 miljon euro, och verksamhetskostnaderna har uppskattats till 2,8 miljoner euro per år.

Av YIT:s motionsutrymmen kommer en del att hyras för Onkilahden yhtenäiskoulu som gymnastikutrymme. På det sättet undviker staden två stora investeringar: en grundlig renovering av Onkilahden yhtenäiskoulus gymnastiksal (1,4 milj. €) och byggandet av en skild boll hall (uppskattningsvis 4,2 milj. €)

Föregångare i energieffektivt byggande

Ett innovativt och kostnadseffektivt helhetsenergisystem har utvecklats för multifunktionskvarteret Wasa Station.

I energilösningarna utnyttjas exempelvis jordvärme, solvärme och solel. Målet är ett kvarter som är så gott som självförsörjande i fråga om energin.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Kontaktuppgifter

Genomförandet och hyrning av affärslokaler: YIT (sidan på finska)
Planering: Arosuo Arkkitehdit Oy
Verksamheten i musik- och kongresscentrumet: Christina Knookala, Vasa stad