Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Odlingslotter

Ännu finns det lediga odlingslotter inom Gamla Vasa. Reservation och betalning lyckas nu även på nätet.

Förflytta dig till Timmi-uthyrningssystemet

Hyr lediga odlingslotter under tiden 1.2.–31.8. i Timmi-systemet.

På stadens odlingslotter kan ettåriga nytto- och prydnadsväxter odlas för eget behov. Lotterna har storleken 10 meter  x 10 meter.

Odlingslotterna finns

 • i Hemstrand (Ainogatan)
 • på Högbacken (Älgvägen)
 • i Sunnanvik (Sunnanviksvägen)
 • i Gamla Vasa (Västra Långgatan)

Staden hyr ut lediga odlingslotter under tiden 1.2.–31.8. i Timmi-systemet. En odlingslott kan du också arrendera genom ett besök på Tekniska verket på adressen Kyrkoesplanaden 26.

Ett hyresavtal förutsätter verifiering av identiteten.

Fräsning av odlingslotterna kan beställas från Grönområdesenheten på våren (t.om 23.5.). Fräsningen pris är 50€ (inh.moms 24%) per lott.

Kartor över Vasas odlingslotter

Karta över Gamla Vasas odlingslottsområden (pdf).

Karta över Hemstrandens odlingslottsområden (pdf).

Karta över Högbäckens odlingslottsområden (pdf).

Karta över Sunnanviks odlingslottsområden (pdf).

Prislista

Priset för att hyra en odlingslott är 27,50 €/säsong.

Lotterna har storleken 10 meter x 10 meter.

Hyresvillkor (villkor för användningen) och övriga nödvändiga uppgifter

Regler för lottodling

Vi övervakar att reglerna följs och förbehåller oss rätten att häva odlingsrätten.

 • Odlingslotten ska brukas och skötas under hela odlingssäsongen.
 • Efter att odlingen upphört ska områdets städas och alla saker som finns på odlinglotten föras bort från grönområdet.
 • På odlingslotten får man så och plantera endast ettåriga nytto- och prydnadsväxter, plantering av bärbuskar och andra buskar är förbjudet.
 • Växerna ska placeras så att de inte växer på gångar och sprider sig över lottgränsen.
 • Odlingslotten är avsedd endast för odling, och där får inte placeras växthus, grillar, komposter eller andra konstruktioner.
 • Avgränsning av odlingslotten (med plankor, staket m.m.) är förbjudet – gångarna och de bredvidliggande odlingslotterna fungerar som gränsmärke.
 • Förbränning av avfall och uppgörande av eld överlag är absolut förbjudet på hela odlingsområdet.
 • Återvinning av avfall:grovt avfall i ett eventuellt insamlingskärl för grovt avfall
  • komposterbart växtavfall till området som utmärkts med en skylt
  • det är förbjudet att föra in växtavfall från utsidan av odlingsområdet
  • övrigt avfall som inte hör till insamlingskärlen ska var och en föra bort själv från odlingsområdet.
 • Personer som vattnar med kanna (i stället för med slang) har förtur till att använda vattenpunkten.
 • Vattenpunkter, vatten och jordförbättringsmedel (sand) är avsedda endast för odlarna för användning vid lottodlingen.

 

Reservering av odlingslott och bläddring i Timmi-systemet

Via den elektroniska reserveringstjänsten kan du reservera en odlingslott och betala den via nätet.

Reserveringstjänsten finns på adressen https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/25

Du kan utan att registrera dig i tjänsten kolla lediga odlingslotter genom att trycka på  Bläddra utan att logga in.  Odlingslotter kan sökas enligt område.

Fördelen med elektronisk kommunikation är att odlingslottsärenden kan skötas när det passar en själv bäst, vilken tid som helst på dygnet.

För att kunna reservera en odlingslott eller hantera uppgifterna för en tidigare reservering ska du registrera dig i Timmi-systemet och logga in med dina personliga bankkoder.

Fakturor för odlingslotter och fakturering

Till dem som betalade sin odlingslotthyra föregående säsong sänds en faktura automatiskt under februari månad. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen säkerställer den som hyr odlingslotten hyrningen för den kommande hyresperioden. Samtidigt förbinder han eller hon sig att iaktta de ikraftvarande hyresavtalsvillkoren för odlingslotterna. De odlingslotter som inte har blivit betalda kan hyras ut omedelbart.

Fakturor som sänts iväg med felaktiga adressuppgifter når oftast inte odlingslottens innehavare, varvid antagandet är att man inte vill hålla kvar odlingslotten i fortsättningen. Därför är det synnerligen viktigt att adressförändringar meddelas, antingen per telefon  +358 (0)6 3254034 eller e-post viljelypalstat@vaasa.fi.

Betalning av reservering i Timmi-systemet

I den elektroniska reserveringstjänsten Timmi kan du kolla lediga odlingslotter samt göra och betala odlingslott reserveringar som nätbetalning. För att kunna reservera en odlingslott måste du identifiera dig med dina nätbankskoder.

Identifiering: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/25

Dataskyddet inom Vasa stad

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, det vill säga kommuninvånarna eller Vasa stads kunder.

De viktigaste förändringarna är att behandlingen av de registrerades uppgifter sker säkrare än tidigare och att de registrerades rättigheter har förbättrats.

Du kan bekanta dig med den EU:s  dataskyddsförordningen via den här länken.

Dataskyddsbeskrivningen för Vasa stads odlingslotter (pdf).

Undersidor

Ta kontakt

Odlingslotternas uthyrning och fakturering

Kontakt via telefon må-fre 9.00-14.00

Hyrpunkt: Vasa stads Tekniska Sektor, öppet må-fre 9.00-14.00

Odlingslotternas underhåll, reparation och beställning av fräsning av lotterna - kontakt via telefon eller e-post

Vasa stad Grönområdesenheten

 • kundbetjäningstelefon: 040-3531848 (kl 8.00-16.00)
 • e-post: viljelypalstat@vaasa.fi