Förbigå menyn

Odlingslotter

På stadens odlingslotter kan ettåriga nytto- och prydnadsväxter odlas för eget behov. Lotterna har storleken 10m x 10m.

Odlingslotterna finns

 • i Hemstrand (Ainogatan)
 • på Högbacken (Älgvägen)
 • i Sunnanvik (Sunnanviksvägen)
 • i Gamla Vasa (Västra Långgatan)

Staden hyr ut lediga odlingslotter under tiden 29.4–27.9. vid stadsträdgården på adressen Strandlandsvägen, 65350 Vasa (det gula huset i sluttningen, 2 våningen).

Priset för att hyra en odlingslott är 27,50 €/säsong. Odlingsavtalen ingås för ett år åt gången. Ett hyresavtal förutsätter ett personligt besök och verifiering av identiteten.

Fjolårets odlare får på våren en förskottsfaktura över sin lott. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen får man använda lotten under sommaren.

Stadsträdgården har öppet måndag till fredag, kl. 8:00–11:00 och 12:00–16:00.

Regler för lottodling

 • Odlingslotten ska brukas och skötas under hela odlingssäsongen.
 • Efter att odlingen upphört ska områdets städas och alla saker som finns på odlinglotten föras bort från grönområdet.
 • På odlingslotten får man så och plantera endast ettåriga nytto- och prydnadsväxter, plantering av bärbuskar och andra buskar är förbjudet.
 • Växerna ska placeras så att de inte växer på gångar och sprider sig över lottgränsen.
 • Odlingslotten är avsedd endast för odling, och där får inte placeras växthus, grillar, komposter eller andra konstruktioner.
 • Avgränsning av odlingslotten (med plankor, staket m.m.) är förbjudet – gångarna och de bredvidliggande odlingslotterna fungerar som gränsmärke.
 • Förbränning av avfall och uppgörande av eld överlag är absolut förbjudet på hela odlingsområdet.
 • Återvinning av avfall:
  • grovt avfall i ett eventuellt insamlingskärl för grovt avfall
  • komposterbart växtavfall till området som utmärkts med en skylt
  • det är förbjudet att föra in växtavfall från utsidan av odlingsområdet
  • övrigt avfall som inte hör till insamlingskärlen ska var och en föra bort själv
   från odlingsområdet.
 • Personer som vattnar med kanna (i stället för med slang) har förtur till att använda vattenpunkten.
 • Vattenpunkter, vatten och jordförbättringsmedel (mull, sand) är avsedda endast för odlarna för användning vid lottodlingen.

Vi övervakar att reglerna följs och förbehåller oss rätten att häva odlingsrätten.

 

Undersidor

Ta kontakt

 • 040 353 1848

Stadsträdgård på kartan

Kontoret öppet

 • Må - fre kl. 8-16