Förbigå menyn

Odlingslotter

Fakturor för i fjols odlingslottodlarna skickas i mitten av februari. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen är du berättigad att odla lotten även i år.

Staden hyr ut lediga odlingslotter under tiden 1.2.–31.8. i Timmi-systemet. En odlingslott kan du också arrendera genom ett besök på Tekniska verket på adressen Kyrkoesplanaden 26.

På stadens odlingslotter kan ettåriga nytto- och prydnadsväxter odlas för eget behov under odlingssäsong (1.5.-30.9). Lotterna har storleken 10 meter  x 10 meter.

Odlingslotterna finns

  • i Hemstrand (Ainogatan)
  • på Högbacken (Älgvägen)
  • i Sunnanvik (Sunnanviksvägen)
  • i Gamla Vasa (Västra Långgatan)

Ett hyresavtal förutsätter verifiering av identiteten. Läs igenom reglerna och villkoren för odlingen av lotterna innan du hyr lotten och påbörjar odlingen.

Staden kommer inte att erbjuda fräsning till odlingslotterna 2022.

Blandavfall från odlingslotter kan samlas i maj i närheten av växtavfallsplatsen. Avfallet hämtas i början av juni.

Kartor över Vasas odlingslotter

Karta över Gamla Vasas odlingslottsområden (pdf).

Karta över Hemstrandens odlingslottsområden (pdf).

Karta över Högbäckens odlingslottsområden (pdf).

Karta över Sunnanviks odlingslottsområden (pdf).

Hyrespriser för lotterna från 1.1.2022

Priset för att hyra en odlingslott är 27,50 €/säsong.

(tidigare 27,50 €/säsong)

Regler och hyresvillkor för lottodling

Vi övervakar att reglerna följs och förbehåller oss rätten att häva odlingsrätten.

  • Hyresavtalet ingås för ett år i taget.
  • Ingåendet av hyresavtalet kräver identifiering med dina nätbankskoder.

Reglerna för odlingslotterna hittar du på länken nedan.

Regler för lottodling 2022 (pdf)

Reservering, bläddring och betalning av odlingslott i Timmi-systemet

I den elektroniska reserveringstjänsten Timmi kan du kolla lediga odlingslotter samt göra och betala odlingslott reserveringar som nätbetalning. För att kunna reservera en odlingslott måste du identifiera dig med dina nätbankskoder.

Reserveringstjänsten finns på adressen

https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/25

Du kan utan att registrera dig i tjänsten kolla lediga odlingslotter genom att trycka på  Bläddra utan att logga in.  Odlingslotter kan sökas enligt område.

Fördelen med elektronisk kommunikation är att odlingslottsärenden kan skötas när det passar en själv bäst, vilken tid som helst på dygnet.

För att kunna reservera en odlingslott eller hantera uppgifterna för en tidigare reservering ska du registrera dig i Timmi-systemet och logga in med dina personliga bankkoder.

Fakturor och fakturering

Till dem som betalade sin odlingslotthyra föregående säsong sänds en faktura automatiskt under februari månad. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen säkerställer den som hyr odlingslotten hyrningen för den kommande hyresperioden. Samtidigt förbinder han eller hon sig att iaktta de ikraftvarande hyresavtalsvillkoren för odlingslotterna. De odlingslotter som inte har blivit betalda kan hyras ut omedelbart.

Fakturor som sänts iväg med felaktiga adressuppgifter når oftast inte odlingslottens innehavare, varvid antagandet är att man inte vill hålla kvar odlingslotten i fortsättningen. Därför är det synnerligen viktigt att adressförändringar meddelas, antingen per telefon  +358 (0)40 6329838 eller e-post viljelypalstat@vaasa.fi.

Dataskyddet inom Vasa stad

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, det vill säga kommuninvånarna eller Vasa stads kunder.

De viktigaste förändringarna är att behandlingen av de registrerades uppgifter sker säkrare än tidigare och att de registrerades rättigheter har förbättrats.

Du kan bekanta dig med den EU:s  dataskyddsförordningen via den här länken.

Dataskyddsbeskrivningen för Vasa stads odlingslotter (pdf).

Undersidor

Ta kontakt

Odlingslotternas uthyrning och fakturering

Öppet må-fre 9.00-12.00

Odlingslotternas underhåll - kontakt via telefon eller e-post

  • kundbetjäningstelefon: 040-3531848 (kl 8.00-16.00)
  • e-post: viljelypalstat@vaasa.fi