Förbigå menyn

Församlingscentret i centrum (ak1124)

Målet för detaljplanen är att utveckla kvarteret för församlingscentret på Skolhusgatan 26–28 så att det bildar en högklassig helhet med verksamhetslokaler och bostadsbyggnader.

  1. Aktuell 10.2.2022

  2. PDB 24.5-7.6.2023

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation