Förbigå menyn
Wasa Station havainnekuva

Wasa Station

Wasa Station planeras bli en urban mötesplats och ett evenemangscenter, där det kommer att finnas ett musikhus, idrotts- och multifunktionslokaler, ett hotell, bostäder och affärslokaler.

Genomförare är byggföretaget YIT. Avsikten är att ett multifunktionskvarter ska byggas på den plats där busstationen tidigare fanns i Vasa.

Vasa kommer att få ett ståtligt landmärke, ett dragplåster och ett evenemangscenter i den livskraftiga staden.

Wasa Station i siffror

 • köpcentrum 18 800 m2
 • musikhuset 11 000 brm2
 • motionssal 3500 brm2
 • hotell 178 rum
 • bostäder cirka 110
 • parkeringsplats för cirka 600 bilar
 • cykelparkering för cirka 600 cyklar

Vasa stads roll

Vasa stad finansierar byggandet av musikhuset samt ansvarar för verksamheten i och driftskostnaderna för musikhuset när byggnaden är klar.

Wasa Stations övriga delar (köpcentret, bostäderna, hotellet och restaurangen, multifunktionslokalen) är privatägda och för finansieringen av dem ansvarar byggherren (YIT) och placerare.

Wasa Station omistukset

Musikhuset

I musikhuset planeras ett mångsidigt för alla öppet evenemangscenter med många olika användningsändamål, allt från konserter till mässor, kongresser och utbildningsevenemang samt stadsorkesterns konserter.

Uppskattning av antalet dagar i användning per år

 • underhållningskonserter 50 st
 • stadsorkestern 50 dagar: 24 konserter + övningar
 • mässor 30 dagar
 • stora möten och kongresser 20 dagar
 • över 40 andra evenemang
 • de mindre möteslokalerna 45 möten per månad

I musikhusets sal ryms som mest nästan 1800 åskådare.

wasa station
Uppskattning av antalet dagar i musikhusets användning per år

Musikhusets utrymmen

 • Vasasalen
 • Övningssal
 • Orkesterns övningsrum
 • Mötesrum 7 st
 • Orkesterns kontorslokal
 • Kök
 • Foajé-/entréutrymmen

Inverkan

 • 165+ evenemang under dagar
 • 1 intäkter (milj. euro)
 • 1,1 skatteintäkter (milj. eur), indirekta verkningarna flerdubbla

Idrottshall (YIT)

Wasa Station ger ökade möjligheter till mångsidigt idrottande.

I idrotts-/multifunktionslokalen finns 2 x 20 x 40m som kan användas för träning  och en 1 000 personers läktare för tävlingar

Nyttan och kostnaderna

Wasa Station ökar Vasas skatteinkomster med uppskattningsvis ca 1,1 miljoner euro per år, bland annat i och med 400 nya permanenta arbetsplatser och fastighetsskatten. Den indirekta nyttan uppskattas bli mångfaldig.

Musikhuset ger staden årliga inkomster på uppskattningsvis 1,7 miljon euro, och verksamhetskostnaderna har uppskattats till 3,4 miljoner euro per år.

Av YIT:s motionsutrymmen kommer en del att hyras för Onkilahden yhtenäiskoulu som gymnastikutrymme. På det sättet undviker staden två stora investeringar (5,4 milj. €): en grundlig renovering av Onkilahden yhtenäiskoulus gymnastiksal och byggandet av en skild boll hall.

Föregångare i energieffektivt byggande

För multifunktionskvarteret Wasa Station har utvecklats ett innovativt och kostnadseffektivt helhetsenergisystem och miljövänligheten kommer att märkas i kvarterets vardag. Projektet har redan beviljats den internationella BREEAM Community-miljöklassificeringen på basis av de planer och utvärderingar som gjorts.

I energilösningarna utnyttjas exempelvis jordvärme, solvärme och solel. Målet är ett kvarter som är så gott som självförsörjande i fråga om energin.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Genomförandet och hyrning av affärslokaler: YIT (sidan på finska)
Planering: Arosuo Arkkitehdit Oy

Vasa stads arbetsgrupper och ansvarspersoner för Wasa Station:
Projektledare, medlem i ledningsgruppen: Markku Järvelä
Operation och varumärkesprofilering, medlem i ledningsgruppen: Christina Knookala
Projektchef, byggnadsinvestering: Tapio Ollikainen
Finansiering och bolagsformer: Jan Finne
Avtalsfrågor kring fastigheter: Petur Eklund
Kvalitetsgruppen och planläggning: Päivi Korkealaakso