Förbigå menyn

Aktiviteter och natur

Sök intressanta aktiviteter och attraktioner enligt typ och/eller område eller med hjälp av sökord, avsluta med att trycka ”Visa Sökresultat”.

Välj typ
Ta bort filter
 • Kimo vandringsleder

  Kimobruk, Bruksgatan 38, Vörå

  Start från Kimo Bruk. Rutter från 1,5 km och uppåt. Lederna är tre till antalet. Karta och en mera utförlig broschyr finns att köpa på Kimo Bruks Museum & Galleri och på Einars café.

  http://www.vora.fi/kultur-och-fritid/idrott/vandringsleder/

 • Kunileden

  Kunivägen 100, Korsholm

  Kunileden består av två rutter: den norra slingan (6,4 km) och den södra slingan (7,9 km). Hela leden är 12,5 km lång och startpunkten är Kunivägen 100 (vid infotavlan).

  https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/ny-sida/kunileden/

 • Kurjenkierros (Tranrutten)

  Jurvantie 1259, Laihia

  Tranrutten är en 45 kilometer lång vandringsled som går genom kommunerna Laihela, Jurva och Ilmola. Tranruttens centrala del är Levaneva naturskyddsområde som omfattar 30 km².

  https://www.utinaturen.fi/levaneva/leder

 • Naturleder i Lillkyro

  Lillkyro

  Nainen metsässä

  På Kyro älvs norra sida finns Lillkyros största friluftsområde.

  Till lederna slipper man från många olika ställen och det finns flera vindskydd och eldplatser. Lederna är markerade och i varierande kondition, ställvis går lederna genom gammal skog och är ställvis nästan igenväxt. Den längsta leden går ända till Storkyro och Laihia. En del av lederna är cirkelleder av olika längd. På området finns också en terrängcykelled.

  Från adressen Mullosvägen 169 slipper man till en led där det även finns 1-4 km långa motionsspår och på vintern upplysta skidspår. Under snörika tider slipper man med skidor ända fram till Kaitaja-vindskyddet (ca 12km tur-retur) och Ainmaa-rundan (ca 6km). När snön smält slipper man ut på längre, sammanhängande vandringsleder.

  Lillkyros natur är mångfaldig och lederna går över åkrar, genom skogar, träsk och blockfält.

  Lillkyro-Storkyro-Laihialeden infattar ca 130 kilometer märkta leder. Därtill finns kartor över lederna vid infopunkterna och vindskydden. Längs leden finns 18 vindskydd/kåtor, vissa med torr-wc.

  https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/fritid/naturvasa/utflyktsmal/naturmiljoer/lillkyro/

 • Lotlax vandringsled

  Lotlaxvägen 420, Vöyri

  Metsässä

  Skyltning från Lotlaxvägen. Längd: 3, 5 km.
  Halvvägs finns en rastplats med bordsgrupper.

  Karta

  Vandringsleden på ungefär 3,5 kilometer anlades i slutet av 1980-talet av Lars Hannus och restaurerades av hembygdsföreningen sommaren 2014. Ungefär halvvägs finns en rastplats med bordsgrupper där man kan pausa och njuta av lugnet.

  Till vandringsleden hittar man med hjälp av skyltning från Lotlaxvägen och själva leden är utmärkt i terrängen med band och pilar. Leden går ställvis genom svår terräng så hela sträckan är inte tillgänglig med exempelvis barnvagn, men till rastplatsen kommer man utan problem.

  https://www.vora.fi/kultur-och-fritid/idrott/vandringsleder

 • Mickelsörarnas naturstig

  Vörå

  Mickelsörarnas naturstig på Kummelskär i Maxmo är 2 km lång. På stigen bekantar man sig med landhöjningssträndernas geologi, växtlighet och djur, grunder till fiskestugor och båtplatser från 1500-talet.

  Leden startar från gårdsplanen Mickelsörarnas naturstation. Mickelsörarna kan bara besökas av båtburna gäster.

  https://www.utinaturen.fi/kvarken/ruttbeskrivningar#Mickelsorarna

 • Molnträskets frilufts- och rekreationsområde

  Kapellbacksvägen 215, Vasa

  Molnträskets friluftsområde finns ca 9 km öster om stadens centrum. Molnträsket hör till den långsträckta höjden som också omfattar Höstves och som fortsätter vidare norr om Vasa. Själva friluftsområdet är ca 800 hektar stort. På vintern finns det skidspår och på sommaren kan man vandra eller cykla längs märkta leder på området.

  Ladda ned broschyr över Molnträskets naturstig här.

  https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/fritid/naturvasa/utflyktsmal/naturmiljoer/molntrasket/

  Facebook

 • Molpehällornas naturstig

  Korsnäs

  Molpehällornas naturstig, ca. 2 km, och börjar vid Molpehällornas naturstation.
  Längs stigen syns landhöjningskustens geologi, hagmarksskogar, havsvikar, växtlighet och djurliv samt en rekonstruktion av Molpehällornas vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk).

  Stigen är endast tillgänglig med båt.

  https://www.utinaturen.fi/kvarken/ruttbeskrivningar#Molpehallorna_SV

 • Mälsorleden

  Hagnäs-Mälsorvägen 71, Mustasaari

  Längs den 2,6 kilometer långa leden finns sevärdheter som Storstenen, blystenen och flygolycksplatsen.

  https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/naturstigar-och-friluftsleder/malsorleden/

 • Naturstigar i Storkyro

  Storkyro

  Puu

  I Storkyro finns det 9 olika vandringsleder/naturstigar i till en total längd av 35 km.

  Rutterna är utmärkat i terrängen med orange färg, samt med skyltar. Kartor och mera info (på finska) om rutterna finns på kommunens hemsida.

  https://isokyro.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/liikunta/luontoreitit/

 • Naturstigen på Molpehällorna

  Molpehallorna, Korsnäs

  Molpehällornas naturstation finns i Molpe bys yttre skärgård. Startpunkten för naturstigen är naturstationens gårdsplan.

  Naturstigen är en rundslinga på 1/2/3 km. Längs naturstigen finns terrängtavlor och en rekonstruerad vippfyr (minnesmärke över Bottniska vikens första båk).

  Läs mer om Molpehällornas naturstig på utinaturen.fi sidan.

  https://www.korsnas.fi/bibliotek-kultur-fritid/vandringsleder/

 • Petsmo vandringsled

  Petsmovägen 504, Korsholm

  Omväxlande och vacker natur, myrmark, gammelskog och det mytomspunna Björnberget, stigar delvis upptrampade redan för 100-200 år sedan samt ett pärlband av små insjöar och fina rastplatser – ungefär så kunde man sammanfatta Petsmo Vandringsled.

  Du kan välja att vandra sträckor mellan allt från 0,6 km till 12,5 km – allt beroende på hur du väljer din rutt. Leden har två olika startplatser och väljer du att gå hela leden passerar du alla fyra grillplatserna – var och en unik på sitt sätt – men alla med en fantastisk utsikt.

  Läs mer om leden här

  Ledens karta hittar du här

   

  info@petsmovandringsled.fi

  https://petsmovandringsled.fi/

  Facebook

 • Raineåsenin polku

  QG2J+Q6 Rainebäck

  Metsässä

  Raineåsens vandringsstig till Storstenrösback forngravar är ca 1,5 km tur/retur. Start från p-platsen efter jaktstugan vid Raineås skogsväg i Pörtom, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6969807 E: 220857

   

  https://visitnarpes.fi/sv/kategorier/vandring

 • Rajavuoris naturstigar

  Laihela

  Från Rajavuori kan man via stigar även nå Levälampi, som är ett utflytktsområde på gränsen mellan Kurikka och Laihela. Från Levälampi kan man sen vandra vidare till Pässilä i Jurva och ända till Kalajaisjärvi i ilmajoki. Hela rutten går under namnet Kurjen kierros, sträckan i sin helhet är 30 km.

  Rajavuoris rutter (pdf-karta).

   

  https://www.laihia.fi/palvelut/hyvinvointipalvelut/liikunta/luontoreitit

 • Risnästräskstigen

  MCR7+VM Aspbäcken

  Risnästräskstigen i Övermark, 0,9km till grillkåtan vid Risnästräsket och 2,1 km runt träsket.

  Start från parkeringsplatsen vid Heide skogsväg, koordinater ETRS-TM35FIN N: 6963477 E: 214123

  https://visitnarpes.fi/sv/kategorier/vandring

 • Risöleden 4,9 km och Rövarskär

  Skyttevägen, Vasa

  Risöfladan finns i Södra Stadsfjärdens bortre ända, söder om motorvägen. Till fågeltornet på Rövarskäret leder en ca 350 meter lång stig som delvis går längs spångar. Från fågeltornet har man bra utsikt över ett av vårt lands bästa fågelvatten. Bredvid tornet plats där man kan göra upp eld. Startplats: Parkeringsplatsen i ändan av Skyttevägen.

  https://www.utinaturen.fi/kvarken/ruttbeskrivningar#Riso_SV

 • Rökiö vandringsleder

  Vöråvägen 305-307, Vörå

  Metsässä

  Skyltning från Norrvalla, Vöråvägen 305-307.
  Rutter från 3 km till 7 km.

  Förbindelseleden mellan Bobergsleden och Vitmossleden ger möjlighet till långa turer då sträckan blir över 20 km tur-retur. Kortare etapper kan även vandras längs med leden eftersom den passerar flera stickväger längs med skogsbilvägen i Rökiö där du kan starta.
  Du upplever varierande natur i form av hällor, gammal trollskog, myrar och träsk samt forntida lämningar.

  Karta   Norrvalla-Boberget
  Karta   Norrvalla-Boberget-Lasor-Vitmossen

  https://www.vora.fi/kultur-och-fritid/idrott/vandringsleder

 • Skatila vandringsled

  Veikkaalantie 832, Mustasaari

  Skatila vandringsled (10 km) 5 km/riktning.
  Startpunkt: Skatila idrottplan och slutar vid Storhälleberget.
  Service: Grillningsmöjligheter finns vid Storhälleberget

  https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsverksamhet/naturstigar-och-friluftsleder/skatila-vandringsled/

 • Sommarö naturstig

  Sommarövägen, 65930 Mustasaari

  Sommarö naturstig, 2 km, finns på Sommarö gamla fästningsområde i Södra Vallgrund. Området är ett populärt besöksmål tack vare goda vägförbindelser, brygga, simstrand, övernattningsstuga och naturstig. Tillsammans med Södra Vallgrunds by och Sommarösund utgör fortområdet ett mångsidigt besöksmål.
  Startpunkten finns vid parkeringsområdet på gårdsplanen till Sommarös vaktstuga.
  Stigen går runt Ängesholms potten och fortsätter ner till havsstranden. Leden lämpar sig väl för barnfamiljer, men inte med barnvagn (2,7 km). Du kan också välja en längre led som går till badstranden i Sommarösund (ca 7 km).
  Längs lederna finns två eldplatser med vindskydd, bord och bänkar, torrtoalett vid stranden. I ändan av båda stigarna finns en terrängtavla med kartor och längs stigen finns fem naturstigstavlor.

  https://www.utinaturen.fi/kvarken/ruttbeskrivningar#Sommaro_SV

 • Stadsfjärdsleden

  Fiskstranden, Strandgatan, Vasa

  Den första delen av frilutsleden runt Södra Stadsfjärden är klar (invigning 1.6.2022). Den tio kilometer långa leden går längs Sundomvikens strand från Fiskstranden ända till Risö, och längs med leden har man byggt bland annat nya rastplatser och en helt ny bro över Gamla Vasa kanal.

  Fakta om den nya leden

  • Fiskstranden-Risö är början på en cirka 30 lång friluftsled runt Södra Stadsfjärden.
  • Längs med leden har rastplatser, bänkar och landstigningsplatser för paddlare byggts. Därtill har belysningen och skyltarna förbättrats.
  • På leden finns flera kulturhistoriskt värdefulla objekt, som skyltar som rests längs leden berättar mer om.
  • Friluftsleden är till största delar tillgänglig och exempelvis från Sunnanvik går en två meter bred tillgänglig passage ända fram till Fyrstenen.

   

  https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/den-forsta-delen-av-friluftsleden-runt-sodra-stadsfjarden-ar-klar-invigningen-halls-vid-fyrstenen-1-6/