Du är här

Om Vasa

Resevillkor och dokument

Här kan du bekanta dig med Vasa kollektivtrafiks gällande dokument:

Resevillkor

Bekanta dig med allmänna villkor för resekort och resor inom Vasa stads kollektivtrafik

Dataskyddsbeskriving

Bekanta dig med resekortssystemets dataskyddsbeskriving

Användningsvillkor för nätladdningstjänsten

Bekanta dig med andvändningsvillkoren för nätladdningstjänsten i fråga om Waltti-resekorten