Förbigå menyn

Resevillkor och dokument

Här kan du bekanta dig med Vasa kollektivtrafiks gällande dokument.

Resevillkor

Bekanta dig med allmänna villkor för resekort och resor inom Vasa stads kollektivtrafik

Dataskyddsbeskriving

Dataskyddsbeskrivning för biljett- och betalsystemet Waltti

Användningsvillkor för nätladdningstjänsten

Bekanta dig med användningsvillkoren för nätladdningstjänsten i fråga om Waltti-resekorten

Rapporter

Samlad rapport 2018 (pdf)

Samlad rapport 2019 (pdf)

Samlad rapport 2020 (pdf)

Samlad rapport 2021 (pdf)

Samlad rapport 2022 (pdf)

Övriga publikationer

Kundnöjdhetsenkät 2019 (pdf)

Kundnöjdhetsenkät 2020 (pdf)

Kundnöjdhetsenkät 2021 (pdf)

Kundnöjdhetsenkät 2022 (pdf)

Kundnöjdhetsenkät 2023 (pdf)