Förbigå menyn

Anna-Leena Merikivi

I violin

Anna-Leena Merikivi började spela violin som 6-åring i Uleåborg. Viktiga lärare under hennes musikaliska resa har varit Lara Lev, Anatoli Melnikov och Zoja Istomina. Förutom i Vasa har Merikivi spelat i Uleåborgs, Jyväskyläs och Kuopios stadsorkestrar. Nu spelar hon I-violin i Vasa stadsorkester.