Förbigå menyn

Eneko Iriarte Velasco

Klarinett - stämledare

Eneko Iriarte, född i Irun (Baskien, Spanien), har studerat klarinett under ledning av ett flertal basiska lärare, bl.a. Jose Luis Estelles, Antony Pay och Carlos Gil, tills han utexaminerades som musikkandidat (San Sebastian, Baskien) år 2011. Under denna tid vann Iriarte ett accessit-pris i kammarmusiktävlingen för unga med Schumanns trio (altviolin, klarinett och piano). Iriarte har också spelat i Granadas stadsorkester och Baskiens ungdomsorkester.

I 2013 utexaminerades Iriarte som magister i bassklarinet vid Codarts i Rotterdam under ledning av Henri Bok. Under sina magisterstudier Iriarte var medlem av Rotterdams Filharmoniska Akademi och tog samtidigt lektioner av soloklarinettist Julien Herve. Irirarte ingick också i Nederländernas ungdomsorkester där han arbetade bl.a. med den moderna kompositören Steve Reich. Iriarte har arbetat som frilansmusiker i ett flertal orkestrar och kammarmusikgrupper, t.ex. Baskiens orkester, Sugaar Ensemble och Kissar Ensemble, tills han år 2017 fick ett stipendium till Stockholms Kungliga Filharmoniker. Där var han hela året för att spela och studera under Hermann Stephanson och Johan Fransen. Inom Vasa stadsorkester har Iriarte arbetat sedan januari 2018.