Förbigå menyn

Ons 25.9 kl. 18.00

Vasa stadshus

Biljetter: 19 / 15 / 2 €

Barnkonserten Gåsmors sagor

Vasa stadsorkester
dir. Tomas Takolander
sol. Amandine Doat, dansare
Riku Kantola, tekniker
Dramatiserad barnkonsert.
Maurice Ravel (arr. Tomas Takolander):
Ma mère l’Oye / Gåsmors sagor

Den franske kompositören Maurice Ravel tonsatte Ma mère l’Oye ursprungligen 1908–1910 som ett fyrhändigt pianoverk för sina vänners Ida och Cipa Godebskis då 6- och 7-åriga barn Jean och Mimi, med underrubriken Cinq pièces enfantines (fem barnsliga stycken). Efter att Ravel arrangerat den femdelade sviten för orkester 1911, beställde direktören för Théâtre des Arts, Jacques Rouchén, musiken till en balett. I den sista kompositionsomgången 1912 utökade Ravel Gåsmors sagor till elva satser genom att lägga till en ouvertyr, fyra mellanspel och en helt ny sats: Premier tableau: Danse du Rouet et scène.

Kompositionen är inspirerad av Charles Perraults sagosamling Les Contes de ma mère l’Oye från slutet av 1600-talet. Perrault samlade på sagor från muntlig folktradition och många av berättelserna har levt kvar till denna dag, bl.a. genom bröderna Grimms sagor.