Förbigå menyn

Studieliv i Vasa

Det är ingen överraskning att det finns en mångfald ungdomar i Vasas gatubild – var femte invånare här är studerande. När antalet studerande ställs i relation till invånarantalet är Vasa en av de största studiestäderna i Finland!

Vasa är hemstaden till cirka 14 300 högskolestuderande. Därför finns det flera studerandeorganisationer i Vasa som i samarbete ordnar evenemang året om. Nedan finns en förteckning över de evenemang som årligen ordnas för studerande i Vasa! 

De årliga evenemangen för studerande i Vasa

Du hittar mera information om evenemangen på student- och studerandekårernas samt studerandeföreningarnas some-kanaler.

 1. Februari | Fastlaskiainen

  Fastlaskiainen är en traditionell backåkningstävling, som hålls på fastlagstisdagen i februari. Flera studerandeföreningar samlas för att åka i backen med kälkar som de själva har byggt. Evenemanget är öppet för alla studerande i Vasa. 

 2. Mars | Pampas Nationaldag

  En hel vecka full av program, som kulminerar i ett stort party för studerande! Pampas är ett av de största evenemang för studerande bland de svenskspråkiga studerandena. Evenemanget ordnas årligen av Pampasmaffian. 

  Evenemanget består av ”Olympiska spel” på Vasa salutorg, ett party för studerande i köpcentret Rewell och en sillisfrukost följande dag. 

 3. Mars–april | Boom City Appro

  Boom City Appro är ett österbottniskt evenemang där du avlägger examen genom att samla stämplar i ditt appropass på officiella approrestauranger.  Approrundan ordnas i Vasa centrum. 

  Rundan kulminerar i en oförglömlig kvällsfest, där varje deltagare tar den dricksexamen som hen har förtjänat med sitt appropass. 

 4. April–maj | Vappen (valborg)

  Vappen är studerandenas bästa tid! Studerandenas valborg pågår flera veckor och består av ett spektrum av evenemang, som kulminerar i första maj. Vid Hovrättsstranden kan man under vappen se en färgstark grupp studerande som är klädda i sina halare.  

 5. September | Gulisveckan

  När det blir höst anländer de nya studerandena, det vill säga gulnäbbarna, till Vasa och intar campusområdet. Till gulnäbbarnas ära ordnas en gulnäbbsintagning, när de nya studerandena döps till en del av högskolegemenskapen. Gulnäbbarna delas i grupper, där de kan bekanta sig med varandra samt tävla vid olika kontroller. 

 6. September | Vaasa Campus Festival

  Vaasa Campus Festival är en festival som högskolorna och studerandeorganisationerna tillsammans organiserar och som i regel ordnas i månadsskiftet augusti–september för att fira att ett nytt läsår börjar. 

  Festivalen är ett öppet evenemang för alla studerande och invånare, men evenemanget har åldersgränsen 18 år. Vaasa Campus Festival är ett gratis evenemang. 

 7. September | Rannikkoapprot (appro vid kusten)

  Appro vid kusten är Österbottens största evenemang för studerande, och på det tar studerandena en approrunda i Vasa centrum. På appron avlägger du examen genom att samla stämplar i ditt appropass på officiella approrestauranger. 

  På torget finns ett approområde där det finns program under dagen. Efter rundan finns det ofta artister som uppträder på torget. Festligheten under approdagen fortsätter ofta med en kvällsfest. 

 8. December | Självständighetsdagen

  Finlands självständighetsdag är ett högtidligt evenemang också för studerande i och med att studerandeorganisationerna ordnar ett traditionellt fackeltåg till Vasa salutorg. Det högtidliga tåget avslutas med att det på torget hålls tal på båda språken, och körer sjunger sånger i enlighet med högtidsdagen. 

Ordbok för en ny studerande

Studerandes vardag består av studier, men även av traditioner och fester. Följande termer är bra att kunna när studierna börjar: 

Akademisk kvart

Praxis som används vid universiteten och enligt vilken undervisningen och föreläsningarna börjar 15 minuter över en heltimme.  

Alumn

En person som redan är utexaminerad vid en läroanstalt. 

Appro

Ett evenemang där man går runt på barer i centrum och samlar stämplar. Det ordnas också i Vasa i form av Rannikkoapprot (appro vid kusten).  

Halare och halarmärken 

Studenthalaren är högskolestuderandes viktigaste klädesplagg. Med hjälp av halarna kan studerandena känna igen andra studerande. Vid sidan av studierna kan man samla halarmärken som brukar delas ut till exempel på olika evenemang för studerande. Märken sys på halaren med nål och tråd. 

Studiepoäng 

Studiepoäng är en enhet för studier. För att kunna utexamineras måste studerande avlägga på förhand fastställt antal studiepoäng. Ett studiepoäng motsvarar cirka 27 studietimmar, och ett läsår omfattar i medeltal 60 studiepoäng. En högskoleexamen omfattar oftast 300 studiepoäng. 

Sillis 

Sillfrukost, mer känd som sillis, är ett evenemang som traditionellt ordnas morgonen efter en årsfest. Till den hör en mer ledig samvaro än i de officiella årsfesterna samt en måltid. 

Sits 

Sits är en akademisk bordsfest, där studerandena sitter vid långa bord och äter, dricker och sjunger. 

Klädkoder vid sitsar kan variera mycket utifrån teman, men i regel är klädkoden vid sitsarna studenthalaren. Traditioner och praxis kan variera i olika studerandeorganisationer. Du lär dig etiketten bäst när du deltar i sitsar. 

Tutor 

Tutorer är oftast äldre studerande som handleder första årets studerande i att börja med studierna, hjälper till med gruppbildningen och fungerar som bro mellan den nya studeranden och studieplatsen. 

Studentkår 

En organisation som vid ett universitet sköter studerandenas intressebevakning. Varje finskt universitet har en egen studentkår. Ofta erbjuder studentkårerna också förmåner och tjänster samt ordnar lokala evenemang. 

Årsfest 

Årsfester är högtidliga evenemang som traditionellt ordnas av ämnesföreningar eller studentkårer. Till årsfestprogrammet hör vanligtvis en supé, tal, uppträdanden och program. Klädkoderna vid årsfester beskrivs i allmänhet på brevet med inbjudan till festen, men vanligen är klädseln formell och högtidlig.  

Ämnesförening 

En förening som lyder under ett universitet eller en högskola och som genom sin verksamhet förenar studerande med samma läroämne eller bransch. De arbetar bland annat med intressebevakning och ordnar evenemang. 

Vid tekniska universitet heter ämnesföreningar i allmänhet gillen. 

Halarna per färg

 • Vasa är ett paradis för den som söker en studieplats. De sex högskoleenheterna erbjuder examen inom tiotals olika branscher på finska, svenska och engelska.

 • I Vasa kan du bygga din drömkarriär, studera inom din drömbransch, vara ute på äventyr vid havet, njuta av kulturen och få energi av hobbyer.

 • Toppjobb för toppförmågor! Här i Vasaregionen behövs sakkunniga av många slag. Bekanta dig med de nya karriärmöjligheterna som Vasaregionen har att erbjuda.