Förbigå menyn
Försvarsmaktens parad

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst firas i Vasa 24-25.2

Publicerad: 3.2.2023

Uppdaterad: 22.2.2023

Försvarsmakten firar 105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst i Vasa 24–25.2.2023. På programmet står en jubileumsparad med paradmönstring, förbimarsch, materieluppvisning och en konsert.

Jägarna, som under åren 1915–1918 hade fått militärutbildning i Tyskland, skapade för sin del grunden för uppkomsten av vår moderna försvarsmakt och bildade en betydande del av befälet under vinter- och fortsättningskriget samt Lapplandskriget. Efter utbildningen återvände jägarna till Vasa i februari 1918.

Paradmönstringen ordnas på Vasa salutorg och förbimarschen sker längs Vasaesplanaden, i riktning mot Inre hamnen. Förutom avdelningen som marscherar till fots, deltar en motoriserad avdelning från Björneborgs brigad. Kommendören för Armén, generallöjtnant Pasi Välimäki utför paradmönstringen och tar emot förbimarschen. Paradtrupperna kommenderas av kommendören för Björneborgs brigad, brigadgeneral Vesa Valtonen. Fältandakten under mönstringen hålls av fältprost Risto Katila från Björneborgs brigad. För musiken svarar Försvarsutbildnings-föreningens musikkår, Pohjanmaan soittokunta.

Från Försvarsmakten deltar följande truppenheter som värnar om jägartraditionerna från Björneborgs brigad: Österbottens jägarbataljon, Satakunta jägarbataljon, Satakunta artilleriregemente, Satakunta pionjär- och signalbataljon och Egentliga Finlands underhållsbataljon. Förutom Björneborgs brigads trupper deltar landskapskompaniet Pohjanmaan maakuntakomppania, en avdelning som består av finska och tyska reservistorganisationer, samt försvarsorganisationernas fanborg i paraden.

Under jubileet betonas också samarbetet mellan finska och tyska reservistorganisationer. Försvarsutbildningsföreningen (MPK) högtidlighåller utbildningsutbytets 105-åriga historia och arrangerar tillsammans med tyska reservistorganisationer utbildningar i anslutning till dagens jägarutbildning och internationaliseringen.

105-årsjubileet med anledning av jägarnas hemkomst ordnas i samarbete mellan Försvarsmakten, Traditionsföreningen för Jägarbataljon 27, Försvarsutbildningsföreningen samt Vasa stad. Det är möjligt att följa med jubileumsfestligheterna också på sociala medier under hashtag #jääkärit105.

Välkomna med – det är fritt inträde till evenemangen!

105-årsjubileumsevenemangen i Vasa:

 • fre 24.2 kl. 18.00 Försvarsutbildningsföreningens musikkår Pohjanmaan soittokunta ger en kyrkokonsert i Trefaldighetskyrkan
 • lör 25.2 kl. 9.00–12.00 Materielutställning på Vasa kasernfält
 • lör 25.2 kl. 11.45 Lapplands flygflottilj gör en överflygning. Hornet flyger över frihetsstatyn.
 • lör 25.2 kl. 12.00 Paradmönstring på Vasa salutorg
 • lör 25.2 kl. 12.45 Förbimarsch från Vasa salutorg till inre hamnen längs rutten Vasaesplanaden-Strandgatan-Inre hamnen
 • lör 25.2 kl. 14.30 Kransnedläggning vid Jägarstatyn.

 

Trafikarrangemang

Paraden påverkar trafikarrangemangen i Vasa, parkeringsmöjligheterna och busstrafiken. Vi rekommenderar att publiken anländer till platsen i god tid, innan paraden börjar. Poliser och militärpoliser finns på plats och kommer att dirigera fordonstrafiken.

Trafikbegränsningar:
Paradtruppernas marschrutt längs Bangatan – Handelsesplanaden – Salutorget är stängd för övrig trafik mellan klockan 11.00 och 11.45.

 • Paradtruppernas marschrutt från Salutorget – Storalånggatan – Vasaesplanaden (fram till Rådhusgatan) är stängd för övrig trafik mellan klockan 12.30 och 13.00. Dessutom är Vasklotbron fram till Tropiclandias korsning stängd för fordonstrafik mellan klockan 12.45 och 13.15.
 • Man kan inte köra in på Vasa salutorg mellan klockan 11.00 och 13.00.
 • Från Kyrkoesplanaden är det möjligt att svänga endast till höger till Vasaesplanaden i riktning mot Karleby mellan klockan 8.00 och 15.00. På detta vägavsnitt är ingen trafik tillåten mellan klockan 12.40 och 13.30.
 • Begränsningar gäller vid norra infarten till Torgparkeringen mellan klockan 11.15 och 11.45 och vid den södra infarten mellan klockan 12.30 och 13.00.
 • Paradtruppernas avstigningsområde ligger vid Bangatan vid huvudbiblioteket. Avsnittet mellan Bangatan, Storalånggatan och Museigatan används av Försvarsmakten mellan klockan 11.00 och 11.45.
 • Serviceområdet för paradtruppernas motoriserade avdelning ligger vid Sommarstigen på Vasklot framför Tropiclandia. Området används av Försvarsmakten från klockan 8.00 till 14.00.

Begränsade parkeringsmöjligheter:

 • Kasernfältet används av Försvarsmakten under tiden 24.2.2023 klockan 13.00 – 25.2.2023 klockan 13.00.
 • Parkeringsområdet på Bangatan, mellan huvudbiblioteket och Wärtsiläs maskinverstadsområde, används av Försvarsmakten 25.2.2023 mellan klockan 11.00 och 12.00.
 • Parkeringsplatserna vid Nedretorget är inte i bruk under tiden 24.2.2023 kl. 19.00 – 25.2.2023 kl. 13.00. Försvarsmakten märker ut områdena, där begränsningar gäller, med band.
 • Parkeringsplatserna på Vasaesplanaden är inte i bruk på avsnittet mellan Rådhusgatan och Skolgatan från 24.2.2023 kl. 20.00 till 25.2.2023 kl. 13.30. Försvarsmakten märker ut områdena, där begränsningar gäller, med band.

Busstrafiken:

 • Busslinjerna kör längs avvikande rutter i riktning mot centrum mellan klockan 12 och 13.
 • Linjerna 2,5, 6 och 30 kör längs en avvikande rutt efter Viadukten längs Stationsgatan – Fredsgatan till sin egen rutt.
 • Linjerna 7 och 8 kör direkt från Verkstadsgatan till Sandögatan. Under ifrågavarande timme kör bussarna inte via hållplatserna Berggatan 7 och Handelsesplanaden / Biblioteksgatan.