Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Aktivitet lönar sig – Respons från invånarna påverkar utvecklingen av staden

Till Vasa stads elektroniska responssystem inkom totalt 2 769 responsmeddelanden från invånare och kunder år 2019. På social- och hälsovårdsservicens verksamhetsenheter gavs snabbrespons hela 37 063 gånger. Responsen från invånarna är en mycket viktig del av utvecklingen av stadens verksamhet.

Till staden kan respons ges om servicen, verksamheten eller miljön på adressen feedback.vaasa.fi. Responsen styrs direkt till den person som ansvarar för ärendet och responsen beaktas då servicen och funktionerna utvecklas. I systemet kan man också se respons som andra har gett.

År 2019 gavs mera respons än tidigare under åren och mängden respons ökade 28 procent från år 2018. Största delen av responsen är åtgärdsförslag (39%) eller klander (32%). Det kom också frågor (16%), kommentarer (8%) och beröm (4%).  Oklassificerad respons var 1 procent.

– Ökningen i mängden respons är en bra sak. Det här betyder att våra invånare allt mera vill vara med och utveckla staden och dess service, säger koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

Tekniska sektorn får största delen av responsen

Tekniska sektorn fick 1953 responsmeddelanden år 2019, dvs. ca 70 procent av all respons. Mest gavs åtgärdsförslag (44%), men andelen beröm ökade hela 59 procent jämfört med föregående år.

Beröm fick bland annat plogningen, sandningen och reparationen av gator, de enkelriktade cykellederna på Kyrkoesplanaden, farthinder, sandborttagning, blomplanteringar och skräpkorgar.

– Vi tar emot och värdesätter all respons. Det är klart att beröm värmer speciellt, eftersom det visar att riktningen i många saker har varit den riktiga. Vi öppnade i fjol responsen och svaren på dem så att de i princip är offentliga. Också respons som inte ännu har blivit besvarad är offentlig. På det här sättet kan var och en se om det redan har sänts respons om någon sak, berättar tekniska direktören Markku Järvelä.

Av responsen till tekniska sektorn gäller största delen gator och trafik.

Hälsovårdsservicen var man mycket nöjd med

Inom social- och hälsovårdsservicen har man kunnat ge respons på snabbresponsapparater bland annat på hälsocentralerna i form av smileys. Snabbrespons gavs senaste år hela 37 063 gånger.

– Snabbrespons gavs mest om hälsovårdsservicen och man var nöjd med servicen, eftersom 78 procent av dem som svarade var mycket nöjda och 14 procent också ganska nöjda. Tråkigt nog beslutade man att avstå från snabbresponssystemet år 2020 av sparskäl. Visserligen är pekskärmar inte heller någon god idé under coronatider annars heller, funderar social- och hälsosektorns direktör Jukka Kentala.

Via stadens elektroniska responssystem fick social- och hälsoservicen 159 responsmeddelanden senaste år. Man har varit nöjd speciellt med personalens yrkesskicklighet samt en bra behandling och ett gott bemötande.

Inom social- och hälsovårdsservicen utvecklas i år speciellt den elektroniska servicen, såsom tidsbokningen samt rådgivnings- och meddelandeservicen. Dessutom vill man utveckla klientråden och kvalitetsarbetet.

Biblioteken och idrottsservicen fick mycket respons

Vasas bildningssektor fick år 2019 sammanlagt 535 responsmeddelanden, av vilka bibliotekstjänsterna samlade 235 och idrottsservicen 199 responsmeddelanden.

På biblioteket anslöt sig största delen av responsen till användningen av nätbiblioteket eller bok- eller materialönskemål.

Ofta frågar man på biblioteket om lån, reserveringar eller användarkonton. Bibliotekets nya chattservice, som har öppnats 14.4.2020, erbjuder snabbhjälp i biblioteksärenden på adressen www.vaasa.fi/sv/bibliotek.

– För idrottens del ledde de sparbeslut som fattades till respons. Det har också kommit många önskemål och beröm till exempel om konditionstrappan. Sparåtgärderna ledde till respons också vad gäller småbarnspedagogiken. Inom ungdomsservicen framskrider det länge efterlängtade skejtparksprojektet och även en mopedraka är under utredning, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken samt andra stadiet får litet respons genom responssystemet, eftersom responsen i allmänhet ges direkt via Wilma till lärarna.

Publicerad: 29.04.2020