Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Paikallisliikenne

Artikelkategorier: Nyheter

Ändringar i fråga om busshållplatser vid Strömberg parkväg 16.3– 31.8

Två busshållplatser på området Strömberg Park tas ur användning måndagen 16.3 på grund av byggarbeten som berör Strömberg parkväg och nya Östra bangatan.

Hållplatserna som tas ur användning finns i början av Strömberg parkväg, i närheten av Kopparporten. En ny, tillfällig hållplats finns i närheten av korsningen av Strömlinjen och Strömberg parkväg.

Gatubyggnadsarbetena som gäller Östra bangatan och Strömberg parkväg kommer att vara klara senast 31.8.2020. Då kommer det även att finnas nya busshållplatser i närheten av Kopparporten.

Ändringarna som berör busshållplatserna är angivna på kartan.

Bekanta dig med detaljplanen för Östra bangatan.

Publicerad: 11.03.2020