Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ändringar i trafikarrangemangen på Smedsbyvägen

Publicerad: 22.12.2021

I Smedsbyvägens trafikarrangemang blir det ändringar under slutet av året. Den tillfälliga trafikleden mellan Himalajagatan och Kvarngatan tas ur bruk, och vidare ändras trottoaren mellan Sjukhemsgatan och Institutsgatan till en kombinerad gång- och cykelbana.

Vecka 51 ändras södra delen av Smedsbyvägens gångbana tillfälligt till en kombinerad gång- och cykelbana på sträckan mellan Sjukhemsgatan och Institutsgatan. Med ändringen förbereder man sig inför kompletteringsbyggandet som kommer att ske invid Smedsbyvägen. På området sätts ut ”kombinerad cykel- och gångbana”-trafikmärken under den här veckan.

Under vecka 52 tas den tillfälliga cykel- och gångbanan på sträckan mellan Himalajagatan och Kvarngatan ur bruk. Efter ändringen är båda körfälten igen i bilisternas användning som normalt.

Med den här lösningen försöker man förbättra cykeltrafikens smidighet och säkerställa att förutsättningarna för vinterunderhållet på området lyckas så bra som möjligt.