Förbigå menyn
Nainen jumppaa käsipainoilla

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ange en främjare av seniorernas välbefinnande!

Publicerad: 14.6.2022

Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten personer som främjat välbefinnandet bland seniorerna. I år firas seniorfesten 14.10 i stadshuset.

År 2022 premierar Äldrerådet en grupp eller en person som har främjat välbefinnandet bland seniorerna, t.ex. utvecklat en vårdform eller ett verksamhetssätt eller arbetat med seniorers intressebevakning.

Vid valet av den som ska premieras ska särskilt beaktas nya, fräscha eller innovativa sätt att främja seniorernas välbefinnande under coronavirussituationen.

Sänd ditt förslag med motiveringar senast 31.8.2022 på  www.vaasa.fi/sv/forslagtillaldreradet eller Vasa äldreråd / Berggatan 2-4, 65100 Vasa.

Äldrerådet