Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Ange en främjare av seniorernas välbefinnande!

Publicerad: 2.8.2023

Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten en främjare av seniorernas välbefinnande. I år firas seniorfesten den 20 oktober i stadshuset.

År 2023 premierar Äldrerådet en grupp eller en person som har utvecklat eller genomfört ett verksamhetssätt som främjar seniorers välbefinnande, hälsa, livskvalitet, rörlighet, delaktighet, digitala delaktighet eller minskar seniorers ensamhet och marginalisering.

Sänd ditt förslag med motiveringar senast 31.8.2023www.vaasa.fi/sv/forslagtillaldreradet eller Vasa äldreråd / Berggatan 2-4, 65100 Vasa.