Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anläggandet av Kronviks cykelväg inleds

Publicerad: 19.10.2023

På Kronviksvägen i Sundom anläggs en ny 2,6 kilometer lång cykelväg mellan Sundomvägen och Gamla Kronviksvägen. Arbetena inleds måndag 23.10.2023. Det är skäl att iaktta särskild försiktighet i närheten av byggplatsområdet.

Arbetena inleds samtidigt både i Sundomvägens ända och i Gamla Kronviksvägens ända. Medan arbetena pågår rör sig mera tung materiel än normalt längs Kronviksvägen, såsom grävmaskiner och lastbilar.

– Det blir inga speciella trafikarrangemang, men det är skäl att vara uppmärksam vid byggarbetsplatsen särskilt under den här mörka årstiden. Vägbelysningen är visserligen i bruk som normalt, säger byggplatschef Jukka Saari.

Cykelvägen anläggs etappvis åren 2023–2025. Den första råa versionen blir klar i juni 2024 så att cykelvägen i sin helhet har belagts med en krossyta.  Eter krossytan görs ännu det egentliga asfalterings- och grönarbetet.

Läget på kartan: