Förbigå menyn
Gitarrist på scen

Artikelkategorier: Nyheter

Anmälan till Feasta Band Maraton är nu öppen!

Publicerad: 4.3.2024

Det två dagar långa musikevenemanget Feasta Band Maraton kommer igen i maj. Band och artister från Vasa och närområdet kan anmäla sig fram till 28.4.

På Feasta Band Maraton, som ordnas för tredje gången, vill man höra musik från Vasa och närområdet från så många olika genrer som möjligt.  Evenemanget ordnas 24–25.5.2024 kl. 18–22.30 på Ritz i Vasa (Kyrkoesplanaden 22).

Framför allt önskar man få med nya artister som Vasapubliken inte ännu har blivit bekant med. Band eller artister som skapar sin egen musik är särskilt intressanta.

Man kan anmäla sig fram till 28.4 per e-post på adressen max.backman@vasa.fi. I samband med anmälan ska man skicka en scenkarta, ett musikprov, närmare info om bandet eller artisten och en bild. Man kan också sätta med ett önskemål om dag och tidpunkt för framträdandet. Till alla som har anmält sig sänder evenemangsarrangören information om vilka som har fått tid för ett framträdande.

Sex band under kvällen

Under båda kvällarna intas scenen på Ritz av sex band eller artister, och alla uppträder en halv timme vardera. Mellan varje framträdande är det en paus på 15 minuter.

– På grund av de snabba bytena finns det färdigt på scenen fasta trummor och övrig utrustning som hör till ljudåtergivningen. Ritz egen mixare och ljusteknikern, som artisterna i förväg kan ge tips till för den visuella delen, är med och hjälper de deltagande banden, säger evenemangskoordinatorn Max Bäckman.

Evenemanget spelas in som flerspårsinspelning samt med några videokameror. Videorna används vid marknadsföringen av evenemanget, och artisterna får också råversionerna av sitt eget uppträdande för egen fri användning.

Feasta Band Maraton är öppet för publik och samtidigt en plats för nätverkande för band och artister. Evenemanget ordnas av Vasa stads kulturservice i samarbete med Ritz och Volume.

Det är fritt inträde till evenemanget och under kvällens lopp är baren på Ritz öppen.