Förbigå menyn
Barn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Anmälan till konstklubbarna för barn pågår fram till 30.8

Publicerad: 11.8.2022

Till konstklubbarna för barn som börjar på Kuntsis museum för modern konst på hösten kan man anmäla sig på nätet fram till 30.8.2022. Det nya läsåret börjar lördag 3.9.

Till klubbarna kan man anmäla sig fram till 30.8.2022 på adressen https://market.vaasa.fi.

Det nya läsåret börjar i september (3.9) och pågår till maj 2023. Samlingar hålls en gång per månad på lördagar 3.9, 1.10, 12.11, 10.12, 14.1, 4.2, 11.3, 1.4 och 6.5.

Konstklubbarna, som ordnas i Kuntsis Studio, är avsedda för barn i åldern 4–6 år och 7–12 år. Den klubb som riktar sig till yngre barn samlas på eftermiddagar kl. 15–16 och den som riktar sig till lite äldre barn kl. 12–13.30.Konstklubben leds av konstpedagog Jenni Niemi och workshopledare Laura Hellbom.

I båda klubbarna bekantar vi oss med utställningar på Kuntsis museum för modern konst och lär oss om konstskapande på ett sätt som är lätt att tillägna sig. Läsårsavgiften för konstklubben är 70 €/deltagare. Ett mer detaljerat program för konstklubbarna publiceras på Vasa stads museers webbsidor i slutet av augusti.

För mer information, kontakta: chefen för publikarbete Jenni Niemi, Vasa stads museer, jenni.niemi(at)vasa.fi, tfn  040 4828430