Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ännu hinner du ange en främjare av seniorernas välbefinnande!

Publicerad: 17.8.2022

Vasa äldreråd premierar årligen under seniorfesten personer som främjat välbefinnandet bland seniorerna. I år firas seniorfesten 14.10 i stadshuset. Förslag kan lämnas in senast den 31 augusti.

År 2022 premierar Äldrerådet en grupp eller en person som har främjat välbefinnandet bland seniorerna, t.ex. utvecklat en vårdform eller ett verksamhetssätt eller arbetat med seniorers intressebevakning.

Vid valet av den som ska premieras beaktas särskilt nya, fräscha eller innovativa sätt att främja seniorernas välbefinnande under coronavirussituationen.

Sänd ditt förslag med motiveringar senast 31.8.2022 via adressen www.vaasa.fi/sv/forslagtillaldreradet eller till Vasa äldreråd / Berggatan 2-4, 65100 Vasa.