Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Avrådan från bad vid Kronvik badstrand

Publicerad: 19.7.2023

De vattenprover som togs vid Kronvik badstrand 17.7.2023 innehöll fekala enterobakterier som överstiger gränsvärdet. Man avråder från att bada vid stranden.

Det har gjorts anmälan om lukt vid badstranden i Kronvik, vilket tyder på förorening av vattnet. Orsaken till föroreningen av vattnet är ännu oklar och saken undersöks för tillfället. Det tas nya prover från badstranden på torsdag 20.7. Skyltar som informerar om saken sätts upp vid badstranden.

Om badaren upptäcker något tvivelaktigt i badvattnet, såsom en avvikande färg eller lukt, eller cyanobakterier dvs. blågröna alger, gäller det att avstå från att bada och meddela antingen kommunens hälsoskyddsmyndighet (Vasa stads miljöavdelning, växelns tfn (06) 3251 111, terveysvalvonta@vaasa.fi) eller upprätthållaren av stranden, vars kontaktuppgifter finns på badstrandens anslagstavla.