Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Avvikande tidtabell införs inom Vasas kollektivtrafik 27.12.2021−6.1.2022

Publicerad: 21.12.2021

Vasas lokalbussar övergår till en reducerad tidtabell under nästan två veckor 27.12.2021−6.1.2022. Orsaken är färre passagerare på grund av coronavirusläget och förarbristen till följd av karantänsbestämmelserna. Genom ändringen strävar trafikidkaren efter att trygga att stomlinjerna fungerar.

De viktigaste ändringarna:

  • Sommartidtabell införs på linjerna 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 och 40
  • Linjerna 16 Runsor Express, 4, 5S, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 37 och 38 dras in helt och hållet
  • På trettondagen 6.1.2022 kör man enligt söndagsturer

Hamnlinjen 13 fortsätter att trafikera normalt med iakttagande av båttidtabellerna.

Trafiken återgår till normal vintertidtabell fredag 7.1.2022. Då fortsätter även campuslinjen 14 och E3 att trafikera, vilka har varit indragna sedan hösten 2020.

Tidtabellerna för undantagsperioden finns på kollektivtrafikens webbsidor.

Mer information ger:

Patric Wiik
Wasa Citybus Ab
patric.wiik@wasabus.fi

Pertti Hällilä
Trafikplaneringschef
+358 405 813 150
pertti.hallila@vasa.fi