Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Barnets rättigheter firas i Vasa med ljusparad och flaggning

Publicerad: 15.11.2022

I Vasa ordnas en ljusparad för barn och unga söndag 20.11 för att uppmärksamma FN:s dag för barnets rättigheter. Vasa stad flaggar också på söndagen på stadshuset, styrelsegården och tekniska verket.

Dagen för barnets rättigheter 20.11 är med i inrikesministeriets flaggningsrekommendation. Även i Vasa kommer det i fortsättningen att flaggas varje år.

Vasa stad deltar också i den nationella dagen Barnet med på jobbet fredag 18.11. Under dagen kan de anställda ta sina barn, barnbarn eller varför inte fadderbarn med så de får bekanta sig med arbetet och arbetsplatsen under några timmar.

Ljusparad i lyktornas sken

Evenemanget Valo-Ljus ordnas av Vasa stads grundläggande konstundervisning, dvs. TaiKon. Evenemanget börjar kl. 16.30 på TaiKons gård på kasernområdet i Vasa med ett mediekonstverk. Evenemanget fortsätter med en ljusparad, som avslutas på torget i Vasa.

I paraden kan man se bildkonst- och hantverkarelevernas ljusverk och på torget kan man följa med teater-, cirkus- och danselevernas föreställningar med början cirka kl. 17.

– Evenemanget kommer med ljus och värme i den mörka novemberkvällen. Alla kan ta med sig en egen lykta. Vi hoppas att så många som möjligt kan dela denna gemensamma stämningsfulla stund, säger biträdande rektor Mia Wiik.

Evenemanget är öppet för alla och det räcker cirka en timme. Evenemanget är en del av barnens kulturveckor PÖLEN 18.10 – 20.11.2022.

Program i skolor och daghem

Även i skolorna och daghemmen i Vasa behandlas denna vecka tillsammans med barn och ungdomar teman som anknyter till barnets rättigheter.

Till exempel i Onkilahden yhtenäiskoulu görs under bildkonstlektionerna teckningar som anknyter till barnens rättigheter, och barnets rättigheter behandlas också på lektionerna. I årskurserna 7–9 behandlar man olika element av säkerheten samt bekantar sig med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna på lagkunskapslektionen.

Vasa är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Just nu bedöms nuläget i fråga om kommunens barnvänlighet och barnets rättigheter. Målet är att kartlägga vilka saker som redan är bra i Vasa samt att lokalisera utvecklingsobjekt.

Att lyssna på barnen är mycket viktigt i en barnvänlig kommuns utvecklingsarbete.

– I höst lyssnar man på vasabarnens synpunkter och för första gången har man gjort ett pilotförsök med barnens inflytandedagar och verksamhet i ett barnens råd. Försök görs att nå barn också via daghemsgrupper och på platser där man kan nå barn som är i en svagare och mera sårbar ställning, berättar koordinator Hanna-Mari Joutsen.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som Unicef erbjuder kommunerna. En kommun kan beviljas erkännandet Barnvänlig kommun efter två års utvecklingsarbete.