Förbigå menyn
Bildtext: Digigårdskarlen Tommi Kallio-Kujala
Digigårdskarlen Tommi Kallio-Kujala ger digitalt stöd vid huvudbiblioteket.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Behöver du digital rådgivning?

Publicerad: 3.4.2023

I Vasa erbjuds digitalt stöd, men enligt responsen har det varit svårt att hitta servicen för det digitala stödet. Man har nu samlat ihop kontaktuppgifterna till de som erbjuder digitalt stöd och digital rådgivning för elektronisk ärendehantering i Vasa på webbplatsen www.vasa.fi/digitaltstod. Man kan också hämta broschyren om digitalt stöd våren 2023 från Medborgarinfo, Samservicen i Lillkyro, biblioteken samt från Berghemmet.

– Syftet med det digitala stödet är att hjälpa kommuninvånarna att självständigt och på ett säkert sätt använda apparater och uträtta ärenden elektroniskt. Det ska vara möjligt för alla att använda sig av digitala apparater och service i sin vardag på ett lämpligt sätt, säger koordinator Senni Korhonen.

Alla aktörer som finns samlade på webbplatsen erbjuder i huvudsak avgiftsfria digitala tjänster. Aktörerna eftersträvar inte vinst.

Var och en av oss behöver ibland digitalt stöd

Man behöver inte eftersträva samma nivå som någon annan i de digitala färdigheterna, inte heller behöver man skämmas för att be om hjälp.   Den mer väsentliga frågan är behovet av digitala tjänster och eventuella behov av utveckling.

– De digitala tjänsterna kan ibland underlätta uträttande av ärenden då de kan skötas hemifrån. Det ger även ett intressant innehåll i vardagen så som ett gympapass i eget vardagsrum eller möjlighet att diskutera ansikte mot ansikte med en vän eller släkting som bor långt borta, berättar digigårdskarlen Tommi Kallio-Kujala.

Om man stöter på vardagliga digitala utmaningar får man hjälp på finska och engelska i huvudbiblioteket samt på distans från digigårdskarlen. 

Digitalt stöd för många behov

Om du saknar en egen enhet eller tillgång till internet, så kan du använda en kunddator och printer i biblioteket eller vid Berghemmets nätpunkt. Stöd för anskaffning av egen enhet kan du till exempel få av  medborgarinstitut Alma och föreningar.

Rådgivning för stadens elektroniska tjänster och stöd med att hitta myndighetsservice erbjuder Medborgainfo, Samservicen i Lillkyro och Welcome Office. 

Vidare erbjuder digigårdskarlen, många föreningar och medborgarinstitut Alma personlig handledning eller grupphandledning för användning av egen enhet eller stöd i att använda bl.a. applikationer och sociala medier.

Ifall den som är i behov av digitalt stöd inte kan använda andra tjänster så går det att höra med Röda korsets avdelningar i Vasa om möjligheten till digitalt stöd i hemmet.

Man kan även självständigt utveckla sina digitala färdigheter med hjälp av material på nätet till exempel på Yles digiträning. 

 

Ge respons om de nya webbsidorna

Gå och bekanta dig med de nya webbsidorna och ge respons: hittade du det digitala stöd som du behöver på webbsidorna eller hur kan vi förbättra dem? Du kan även lämna respons om webbsidorna och broschyrerna om digitalt stöd till digigårdskarlen (Biblioteksgatan 13, vardagar kl. 10-17).

 

Visste du?

Att myndigheterna har en lagstadgad skyldighet att erbjuda handledning i användningen av de elektroniska tjänsterna som de erbjuder.

Många företag erbjuder riktat stöd för användningen av deras egna elektroniska tjänster, till exempel banker, försäkringsbolag, mediehus och affärer.

Allmänt stöd dvs. digitalt stöd för att öka kunnandet och som inte är knutet till specifika tjänster, finns att tillgå på biblioteken och medborgarinstituten samt tillhandahålls av föreningar och organisationer.

Enhetsstöd och handledning i hur man använder smarta enheter erbjuds av bl.a. företag. Man kan även få enhetsstöd på bibliotek och medborgarinstitut samt av organisationer.

Närstående, föräldrar, barn och vänner och andra närstående är de som ger mest digitalt stöd. Oftast ber man först om digitalt stöd av någon närstående.