Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Bildelningsbilarna Mini-Lifti dyker upp i gatubilden - välkommen till lanseringen som är öppen för allmänheten

Publicerad: 1.9.2022

De första bildelningsbilarna Mini-Lifti dyker nästa vecka upp i gatubilden. Lanseringen ordnas torsdag 8.9 kl. 15-17 och är öppen för allmänheten. Där kan man bekanta sig med bilarna och i mån av möjlighet även testa dem. På vardagarna står bilarna till förfogande för stadens anställda, men på kvällar och veckoslut kan vem som helst fritt hyra dem.

Tre helelektriska bildelningsbilar med automatväxel står till förfogande på parkeringen vid Stadsmiljöns verksamhetsställe på adressen Kyrkoesplanaden 26, där de har fått en egen hållplats och medelsnabba laddningsstationer. Bilarna får användas av stadens anställda vardagar kl. 7.00-16.30 och övriga tider kan vem som helst hyra dem.

– De centralt belägna bilarna kan förutom av invånare och stadens anställda även användas av resenärer. Bildelningsbilarna Mini-Lifti gör det flexibelt att röra sig och förbättrar framförallt rörelsemöjligheterna för dem som inte har egen bil, berättar Tomi Paalosmaa, projektchef för Kommuntekniken.

Vid lanseringen får man bekanta sig med bilarna under guidning av Omago som svarar för opererandet av bildelningen. Omago äger bilarna och ser till att de hålls snygga samt tar hand om deras underhåll, försäkringar och användarapplikation.

– Vi har haft framgång med bildelningstjänstens utförande såväl i Vasa som på andra håll i Finland. Vi tror att Mini-Lifti snabbt hittar sin väg till stadsbornas användning och vi väntar ivrigt på hurdant bemötande de får av Vasaborna, konstaterar Jeremias Lahtinen, försäljningschef vid Omago.

Lifti är nu också Mini-Lifti

Som bilmodell valdes den kompakta men rymliga Nissan Leaf Visia som lämpar sig bra för olika användningsbehov. Namnet på tjänsten och layouten följer det redan bekanta varumärket Lifti från kollektivtrafiken.

– Vi ville även för bildelningsbilarnas del tillgodogöra oss av den för invånarna redan bekanta framtoningen av Lifti. Således särskiljer de sig fint i gatubilden. Senare kommer vi att namnge alla bilar med egna specifika namn, som underlättar identifieringen och uthyrningen, berättar Paalosmaa.

Avsikten är att genom de bilar som nu tas i bruk samla erfarenheter och information om användningen av bildelningsbilarna.

– Bildelningsbilar i större skala planeras bl.a. för Travdalsområdet som är under byggnad.  Erfarenheterna som erhålls av de första bilarna gör det enklare att bredda servicen under kommande år, konstaterar Paalosmaa.

Läs mer om bildelningsbilarna på adressen vasa.fi/mini-lifti och bekanta dig med mer detaljerade bruksanvisningar på Omagos webbplats.

Lanseringen av bildelningsbilarna Mini-Lifti ordnas torsdag 8.9 kl. 15-17 på parkeringen vid Stadsmiljöns verksamhetsställe på adressen Kyrkoesplanaden 26. På plats är projektchef Tomi Paalosmaa från Vasa stads Kommunteknik samt Joel Virpi, verkställande direktör för Omago, försäljningschef Jeremias Lahtinen samt servicechef Seppo Puoliväli.