Förbigå menyn
Paikallisliikenne

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Biljett- och betalningssystemet Waltti i Vasas lokaltrafik blir IDF-baserat

Publicerad: 2.6.2021

Biljett- och betalningssystemet Waltti som används i Vasa stads kollektivtrafik omvandlas stegvis så att det blir IDF-baserat. I det nya systemet finns passagerarens uppgifter på kundens personliga resekonto i ett bakgrundssystem online i stället för på resekortet. Genom att göra systemet IDF-baserat eftersträvas att det i framtiden ska vara enklare att uträtta ärenden och det går t.ex. snabbare att aktivera biljettprodukter som köpts via nätet.

Ändringen av biljettsystemet kräver inga särskilda åtgärder av kunderna, eftersom ändringarna oftast görs i bakgrundssystemet. I ett första skede fungerar Waltti-resekortet som identifikator och senare kan också t.ex. ett bankkort eller någon annan identifikator som kunden har med sig fungera som identifikator.

Av biljettprodukterna är det periodbiljetterna som först övergår till att vara IDF-baserade. Senare utvidgas systemet till att gälla också värdebiljetter som laddas på resekortet.

Ändringens tidtabell

Vasas R-kiosker och serviceställen har övergått till IDF-baserade laddningssystem i maj. Ändringen inverkar inte på resekort som skaffats tidigare, utan kan man resa med dem och ladda dem som normalt. De kommer att föras över till det nya systemet stegvis under sommaren 2021.

De fördelar som reformen medför för kunderna kommer att kunna ses tydligt inom en nära framtid. I ett IDF-baserat biljettsystem blir det enklare att köpa biljettprodukter, och t.ex. en biljett som laddats på resekortet via nätet aktiveras snabbare. Biljettprodukterna blir mångsidigare och det går enklare att köpa dem. Dessutom kan man enkelt och snabbt få reda på hur stort saldo som finns kvar på ett försvunnet resekort.

Genom reformen vill Vasas kollektivtrafik erbjuda sina kunder trygga och digitala trafiktjänster som är bättre än de tidigare. Ändringen påverkas också av lagen om transportservice 320/2017. Den ålägger ett företag som erbjuder transportservice att använda ett IDF-baserat biljett- och betalningssystem, där reserätter och användaruppgifter sparas i ett bakgrundssystem.