Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Blinkande Välkky-stolpar gör övergångsställena säkrare

Publicerad: 8.2.2024

Förra veckan installerades blinkande Välkky-effektsignalkapslar i flera livligt trafikerade korsningsområden i Vasa. Välkky-kapslarna som installeras på stolparna vid övergångsställena varnar bilisten för fotgängare eller cyklister som närmar sig.

De blinkande stolparna finns på olika ställen i staden. Den första Välkky-helheten installerades i korsningen av Gerby strandvägen, Strandviksvägen och Villavägen, den andra i korsningen av Smedsbyvägen och Albertsvägen och den tredje i korsningen av Parallellvägen och Grävlingsstigen.

De blinkande stolparna gör sig bäst på ställen där risken för olyckor är stor. De ställen som nu har valts har alla blivit omnämnda för överhastigheter och trafiksäkerhet.

– Responsen från invånarna har varit ett viktigt kriterium för vårt val av ställen.  Fordonstrafiken i de ifrågavarande korsningsområdena är livlig, och de är viktiga övergångsställen för fotgängare och cyklister, exempelvis för områdets skolelever, förklarar planeringsingenjör Keijo Saarenmaa.

Välkky-kapseln reagerar på fotgängare eller cyklister som kommer till övergångsstället och börjar blinka åt bilisterna. Den har visat sig sänka bilarnas hastigheter effektivt i närheten av övergångsställen.

Välkky är aktivt dygnet runt och blinkningen syns bra också dagtid, då det i allmänhet också är fler fotgängare ute.

– Blinkningarna syns bra ännu på 200 meters håll. De fungerar med ett batteri, som beroende på trafikmängden kan hålla 2–3 år utan byte, säger Saarenmaa.

LokalTapiola Österbotten stod för införskaffningen och installationen av de blinkande stolparna i staden. Donationen utgör en del av bolagets bredare satsning på främjandet av trafiksäkerheten.

– Vi vill aktivt delta i främjandet av österbottningarnas välmående, och en förbättring av trafiksäkerheten är en central del av det arbetet. Säkerheten vid övergångsställena är hela tiden på tapeten och det känns bra att vi har tagit itu med saken såväl i Vasa som i andra städer inom vårt verksamhetsområde. Vi vill tacka alla parter för ett gott samarbete, säger Lauri Laaksonen, ansvars- och kommunikationschef vid LokalTapiola Österbotten.